Større følsomhet for BCL2-hemmer ved KLL

Best Practice Nordic | des 2017 | ASH 2017 |

Behandlingen av KLL er i en ny æra med flere nye behandlingsmuligheter hvor det nå også er mulig å bruke PI3K- og BCL2-hemmere. Selvom det har skjedd store fremskritt, så er det fortsatt behov for at flere pasienter kan oppnå vedvarende remisjon. Rebecca Valentin forteller her, hvordan nye metoder gjør cellene mere følsomme for behandling med BCL2 hemmer.