Sykelig overvekt og arteriestivhet

BestPractice | Jul 2016 | Diabetes / Hjerte-Kar | Fastleger |

Av Njord Nordstrand MD, ph.d.-kandidat, Senter for sykelig overvekt, Sykehuset i Vestfold, Helse Sør-Øst, Tønsberg Karstivhet målt med pulsbølgehastighet (PWV) er en uavhengig prediktor for kardiovaskulær sykdom og død. Pulsbølgehastighet er et estimat av pulsbølgefarten gjennom et segment av en arterie. Carotid-femoral PWV er en veletablert metode og ansett som gullstandard ved måling av karstivhet i aorta1. En stiv arterie gir høy fart. Studier2,3,4 viser at kroppssammensetning er av avgjørende betydning for kardiovaskulær risiko blant personer med body mass index under 35 kg/m2. Det er få studier som viser hvordan kroppssammensetning påvirker kardiovaskulær risiko hos sykelig overvektige, og resultatene fra disse studiene5,6,7 samsvarer dårlig. Fedme og kroppssammensetning påvirker karstivhet. Flere studier tyder på at sentral fedme er en sterkere prediktor for karstivhet enn generell fedme.8,9 Andre studier tyder på at generell fedme er en like god eller bedre prediktor.10,11 Alder påvirker også karstivhet, men sammenhengen er ikke lineær. Fra 50 års alder ser man at karstivheten øker i større grad enn hos de yngre.12 Karstivhet bør derfor alltid vurderes i forhold til alder. De endringene man ser i systolisk og diastolisk blodtrykk ved økende alder samsvarer med aldersrelaterte endringer i karstivhet. Blodtrykket øker også med alderen, men etter 50-60 års alder flater den diastoliske blodtrykkskurven ut mens den systoliske fortsetter å øke. Bakgrunnen for dette er sammensatt, men forandringer i arterieveggen som hypertrofi, kalsifisering, økt mengde kollagen og fibronektin fører til at elastisiteten svekkes og arterieveggen blir stivere.13,14 Fedme, kroppsammensetning og karstivhet Normale friske mennesker i førtiårene har gjennomsnittlig PWV på 7,5 meter per sekund (m/s). Referanseverdi for personer med grad 1 hypertensjon (systolisk trykk mellom 140-159 og/eller diastolisk trykk over 90-99 mmHg) i samme aldersgruppe er 8,6 m/s.15 Disse referanseverdiene er så langt uavhengig av kjønn, noe som trolig vil endre seg i fremtiden. Premenopausale kvinner har i de...