For et par tiår siden ble duktalt adenokarsinom i pancreas (PDAC) i corpus/cauda først påvist når svulsten ble klinisk erkjennbar, sykdommen var generalisert eller svært lokalavansert og overlevelsen etter de få distale reseksjoner som ble gjort, var dårlig. Da laparoskopisk distal pancreasreseksjon (LDP) ble innført på 1990-tallet, var også diagnostikken i rask endring. For det ...

For et par tiår siden ble duktalt adenokarsinom i pancreas (PDAC) i corpus/cauda først påvist når svulsten ble klinisk erkjennbar, sykdommen var generalisert eller svært lokalavansert og overlevelsen etter de få distale reseksjoner som ble gjort, var dårlig. Da laparoskopisk distal pancreasreseksjon (LDP) ble innført på 1990-tallet, var også diagnostikken i rask endring. For det ...

Gastroøsofageal reflukssykdom kjennetegnes av symptomene halsbrann og sure oppstøt. Plagene er hyppige i Norge og i den vestlige verden forøvrig, og forekomsten er økende.1  Den viktigste risikofaktoren for refluks er fedme.2 Refluks kan medføre komplikasjoner i spiserøret, men også i øre-nese-halsområdet og nedre luftveier. De hyppigst forekommende komplikasjonene er reversible slimhinneerosjoner i øsofagus (øsofagitt), men ...

#Siste magasin

Lungemedisin

Nr. 32 • juni 2019
9. Årgang
  • Lungekreftscreening
  • Pleuraempyem
  • Alvorlig astma