De siste tyve årene har flere studier av idrettsutøvere vist høye prevalenser av AF, sammenlignet med tilsvarende aldersgrupper i den generelle befolkningen.1  Resultatene fra befolkningsstudier er mer sprikende, og det er usikkert hvordan moderat fysisk aktivitet påvirker risikoen for AF. AF gir blant annet en opptil fem ganger økt risiko for slag2 og kan redusere ...

#Siste magasin

FASTLEGER

Nr. 1 • desember 2019
1. Årgang
  • Venøs tromboembolisme ved kreft
  • Type 2-diabetes
  • Hepatitt E-virus