Aksial spondyloartritt er en mangesidig kronisk sykdom som forårsaker inflammasjon og osteoproliferative forandringer i vertebralcolumna (spondylitt) og/eller iliosakralledd (sakroiliitt), i tillegg ekstraspinale manifestasjoner fra øye, tarm, hud/slimhinner og hjerte. Den er assosiert med HLA B 27. Billeddiagnostikk gjør det mulig å klassifisere pasientene inn i gruppene ankyloserende spondylitt (AS), også kalt radiografisk axial spondyloartritt (r-axSpA), ...

Hjerteinfarkt og hjerneslag er de to hyppigste dødsårsakene på verdensbasis, og personer med revmatoid artritt (RA) representerer en pasientgruppe med spesiell høy-risiko.1,2 Det mer begrensede datagrunnlaget hos pasienter med aksial spondyloartritt (axSpA) og psoriasisartritt (PsA) tyder på at de og kan ha forhøyet risiko for hjerte- og karsykdom (HKS).3,4 Europeiske anbefalinger Ifølge europeiske anbefalinger for ...

#Siste magasin

Diabetes / hjerte-karsykdommer

Nr. 23 • jun 2017
7. årgang
  • Kolesterolsenkende behandling
  • Diabetes
  • Overvekt hos barn og unge