Trening er en viktig del av behandlingen for pasienter med aksial spondyloartritt (SpA).1 Tradisjonelt har det vært fokus på smertedempende treningsformer som varmtvannsbasseng og øvelser for å øke leddbevegelighet. Samtidig har man gjerne unngått høyintensiv kondisjons- og styrketrening i frykt for å forårsake sykdomsoppbluss.2  Nyere forskning viser at pasienter med aksial SpA, i likhet med ...

Aksial spondyloartritt er en mangesidig kronisk sykdom som forårsaker inflammasjon og osteoproliferative forandringer i vertebralcolumna (spondylitt) og/eller iliosakralledd (sakroiliitt), i tillegg ekstraspinale manifestasjoner fra øye, tarm, hud/slimhinner og hjerte. Den er assosiert med HLA B 27. Billeddiagnostikk gjør det mulig å klassifisere pasientene inn i gruppene ankyloserende spondylitt (AS), også kalt radiografisk axial spondyloartritt (r-axSpA), ...

Hjerteinfarkt og hjerneslag er de to hyppigste dødsårsakene på verdensbasis, og personer med revmatoid artritt (RA) representerer en pasientgruppe med spesiell høy-risiko.1,2 Det mer begrensede datagrunnlaget hos pasienter med aksial spondyloartritt (axSpA) og psoriasisartritt (PsA) tyder på at de og kan ha forhøyet risiko for hjerte- og karsykdom (HKS).3,4 Europeiske anbefalinger Ifølge europeiske anbefalinger for ...

#Siste magasin

Lungemedisin

Nr. 32 • juni 2019
9. Årgang
  • Lungekreftscreening
  • Pleuraempyem
  • Alvorlig astma