Pasienter med inflammatoriske leddsykdommer (ILS), slik som revmatoid artritt (RA), aksiale spondyloartritter (axSpA) og psoriasisartritt (PsA), har forhøyet risiko for hjerte- og karsykdommer (HKS).1 Denne økte risikoen skyldes effekten av kronisk betennelse på karveggen samt forhøyet forekomst av tradisjonelle risikofaktorer.2-5 Medikamenter som er blodtrykkssenkende (AntiHT) og lipidsenkende (LLT) har uovertrufne effekter med tanke på forebygging ...

#Siste magasin

Diabetes / hjerte-karsykdommer

Nr. 30 • mars 2019
9. Årgang
  • Akutt koronarsykdom
  • Diabetes fotsår
  • Type 2-diabetes