Pasienter med inflammatoriske leddsykdommer (ILS), slik som revmatoid artritt (RA), aksiale spondyloartritter (axSpA) og psoriasisartritt (PsA), har forhøyet risiko for hjerte- og karsykdommer (HKS).1 Denne økte risikoen skyldes effekten av kronisk betennelse på karveggen samt forhøyet forekomst av tradisjonelle risikofaktorer.2-5 Medikamenter som er blodtrykkssenkende (AntiHT) og lipidsenkende (LLT) har uovertrufne effekter med tanke på forebygging ...

#Siste magasin

Diabetes / hjerte-karsykdommer

Nr. 23 • jun 2017
7. årgang
  • Kolesterolsenkende behandling
  • Diabetes
  • Overvekt hos barn og unge