ASH 2018: Nytt om AML

ASH 2018 | BestPractice | 5. des 2018 kl. 11:09 | ,

I denne Medtalk forteller overlege og professor Bjørn Tore Gjertsen, Haukland Universitetssykehus, om den raske utviklingen innen AML. En rekke medikamenter er registrert i USA og peker mot en cellegiftfri behandling. Det startes opp flere studier i Norge i 2019 og pasienter har derfor mulighet til å bli inkludert i slike studier, i påvente av ...

Kvart år blir omlag 150 nye pasientar diagnostisert med akutt myelogen leukemi (AML) i Norge. Fleirtalet av desse pasientane er over 60 år, og langtidsoverlevinga for denne pasientgruppa er på under 20 prosent.1 Til tross for ei iherdig innsats for å betre behandlinga av AML-pasientar har standard induksjonsbehandling vore uendra dei siste 20 åra. Terapirelatert ...

#Siste magasin

Diabetes / hjerte-karsykdommer

Nr. 23 • jun 2017
7. årgang
  • Kolesterolsenkende behandling
  • Diabetes
  • Overvekt hos barn og unge