Av Lars Erik Laugsand, lege og stipendiat, Institutt for Samfunnsmedisin, Det Medisinske fakultet, NTNU, Trondheim Insomni er definert som en subjektiv opplevelse av å ha problemer med innsoving, for tidlig oppvåkning om morgenen og/eller dårlig søvnkvalitet og ansees for å være den vanligste søvnforstyrrelsen i befolkningen.1 Forekomsten for å ha minst et av disse symptomene ...

Av Silvia Rollefstad, stud. med., Forebyggende hjerte-revma klinikk, revmatologisk avdeling, Diakonhjemmet Sykehus Tore K. Kvien, professor, Forebyggende hjerte-revma klinikk, revmatologisk avdeling, Diakonhjemmet Sykehus Anne Grete Semb, overlege, dr. med., Forebyggende hjerte-revma klinikk, revmatologisk avdeling, Diakonhjemmet Sykehus Kardiovaskulær sykdom (KVS) er den viktigste dødsårsaken både for menn og kvinner i Norge i dag. Pasienter med inflammatorisk ...

Av Jan Otto Beitnes, cand. med, ph.d., Hjerteultralydseksjonen, Kardiologisk avdeling, OUS, Rikshospitalet Siden den første benmargstransplantasjonen for over 50 år siden har teknologi og kunnskap om stamceller gjort kvantesprang. Regenerativ behandling ved hjelp av celleterapi er de siste par tiår forsøkt i flere organsystemer med til dels lovende resultater. I denne artikkelen presenteres aktuelle behandlingsindikasjoner ...

Av Silvia Rollefstad, stud.med., Forebyggende hjerte-revma klinikk, revmatologisk avdeling, Diakonhjemmet Sykehus Anne Grete Semb, overlege, dr. med., Forebyggende hjerte-revma klinikk, revmatologisk avdeling, Diakonhjemmet Sykehus Pasienter med inflammatorisk leddsykdom har kortere forventet levetid enn den generelle befolkningen. Dette er hovedsakelig grunnet kardiovaskulær sykdom. Det har vært økt fokus på dette problemet de siste årene, og her ...

Av Anne Kristine Gulsvik, konstituert overlege, Akuttmedisinsk avdeling, Oslo Universitetssykehus, Ullevål Torgeir Bruun Wyller, professor, overlege, Geriatrisk avdeling, Oslo Universitetssykehus, Ullevål Mangel på fysisk aktivitet har antatt epidemiske proporsjoner i den industrialiserte verden, og fysisk aktivitet er en av de viktigste modifiserbare faktorer som avgjør risikoen for kronisk sykelighet og høy dødelighet i befolkningen generelt. ...

Av Dag Olav Dahle, ph.d.-stipendiat, Nyreavdelingen, OUS Rikshospitalet Symptomatisk hyperurikemi foreligger når urinsyre feller ut som krystaller og gir urinsyregikt, tofi, nyrestein eller akutt uratnefropati ved cancerbehandling (tumor lyse syndrom). Urinsyresenkende behandling kan gis ved de førstnevnte tilstandene etter oppståtte symptomer, mot akutt uratnefropati kan det gis profylakse. Det er foreløpig ikke anbefalt å gi ...

Av Michael Abdelnoor, forskningsleder, Dr. philos, Avdeling for biostatistikk og epidemiologi, Senter for klinisk hjerteforskning, Oslo Universitetssykehus, Ullevål Jan Eritsland, MD, dr. med., Avdeling for kardiologi, Oslo Universitetssykehus, Ullevål Cathrine Brunborg, MSc, Avdeling for biostatistikk og epidemiologi, Oslo Universitetssykehus, Ullevål Sigrun Halvorsen, MD, dr. med. Avdeling for kardiologi, Senter for klinisk hjerteforskning, Oslo Universitetssykehus, Ullevål ...

Av Eivind S. Platou, overlege, dr.med, Hjertemedisinsk avdeling, Pacemaker- og ICD-senteret, Oslo universitetssykehus, Ullevål Mange pasienter er engstelige for å få lagt inn en pacemaker, at det kan forkorte deres liv og eventuelt redusere deres livskvalitet. Og noen studier viser nok også en noe kortere levetid for pasienter med innlagt pacemaker, sammenlignet med normalbefolkningen. Statistikk ...

Av Kristina H Haugaa, Kardiologisk avdeling, Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet. Plutselig uventet død hos unge er alltid dypt tragisk og dramatisk. Hjertestans er den vanligste årsaken til plutselig ikke traumatisk død hos unge. Hos personer over 35 år er det oftest koronarsykdom som er årsaken til hjertestans, mens årsaken hos personer under 35 år ofte er ...

Av Marte Mellingsæter, lege, stipendiat, Geriatrisk avdeling, Oslo universitetssykehus og Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo Selv om fall både er faglig spennende og potensielt skummelt for de involverte, har ikke alle fall kardiologisk interesse. Det er imidlertid nyttig å forsøke å skille ut disse. Mest fordi pasienter som faller av kardial årsak har ...

#Siste magasin

Fastleger

Nr. 32 • oktober 2019
9. Årgang
  • Lavkarbokosthold
  • Diabetes type 2
  • Pasientperspektiver