Toll-liknende reseptorer i dermatologien

Dermatologi | BestPractice | 25. Jul 2016 kl. 11:11 | ,

Av Øystein Grimstad, spesialist i dermatovenereologi , stipendiat, Det medisinske fakultet, Institutt for kreftforskning og molekylær medisin, NTNU, Trondheim Oppdagelsen av toll-liknende reseptorer (TLRs) i slutten av det forrige århundre blir av mange oppfattet som et av de viktigste bidragene til immunologien i nyere tid og har gitt en ny forståelse av det medfødte immunforsvaret. ...

Av Malte Hübner, avdelingsoverlege ved hudpoliklinikken ved Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS Siden grunnleggelsen av Norges første universitet i Christiania i 1811 ble det fra 1817 gitt medisinsk undervisning i dermatologi. I 1841 var det blitt en egen hudavdeling ved Rikshospitalet, den første spesialavdelingen innen medisin i Norge. Her var hovedoppgaven fremfor alt behandling av syfilis, ...

Av Dagfinn Moseng, avdelingsoverlege, Hudavdelingen, Tromsø ”Opp som en bjørn, ned som en skinnfell”. Teledermatologi var mye omtalt i 90-årene da det ble etablert inntil ukentlige dermatologiske videokonferanser til Hammerfest og Kirkenes.1 En allmennlege satt sammen med pasienten i andre enden med både lyd- og bildekommunikasjon. Slik fikk befolkningen et tilbud om dermatologisk service uavhengig ...

Av Turid Thune, seksjonsoverlege, Hudavdelinga Haukeland universitetssjukehus, leder, Norsk Dermatologisk Selskap Selv om vi alle har en indre motstand mot forandring, må vi dermatologer innrømme at forandringene vi har opplevd innen hudfaget i løpet av de siste 10 årene stort sett har vært positive. Nye behandlingsmuligheter har nærmest revolusjonert faget. Selv om sengetallet har blitt ...

Av Claus Lutzow-Holm, privatpraktiserende hudlege, dr.med., Oslo Det er godt dokumentert at det står dårlig til med norsk dermatologi, og det har gjort det lenge: Lav forskningsaktivitet, reduksjon av behandlingskapasitet og akademiske stillinger, svak utvikling av dermatologi utenfor sykehus og tap av fagfelt til nabospesialiteter. Hallo – er det bare å slukke lyset og gå? ...

Av Thomas Roger Schopf, hudlege, Universitetssykehuset Nord-Norge Internett og e-post har revolusjonert kommunikasjonen mellom mennesker, privat og på jobb. Sammenlignet med brev er bruk av e-post raskere og enklere. E-post har også i visse sammenhenger erstattet telefonen. Mottakeren av e-post behøver ikke å være pålogget pc-en samtidig med personen som sender e-posten, slik det er ...

Av Turid Thune, seksjonsoverlækjar, Hudavdelinga, Haukeland universitetssjukehus Syfilis er ein av dei mest interessante infeksjonssjukdomane som finst. Vi lærde på medisinstudiet at syfilis er den store imitator. Syfilis kan gje symptom frå nesten alle organ. Eller for å sitere sir William Osler (1849-1919): ”Know syphilis in all its manifestations and relations, and all other things ...

Av Casper Steenholdt, reservelæge, ph.d., Gastroenheden, Medicinsk Sektion, Herlev Hospital Klaus Bendtzen, professor, overlæge, dr.med., Institut for Inflammationsforskning, Rigshospitalet   Biologiske TNF-α-hemmere har forbedret livskvaliteten og prognosen for pasienter med en rekke immuninflammatoriske sykdommer, deriblant revmatoid artritt, ankyloserende spondylitt og psoriasis. Denne suksessen har sørget for at utgiftene til TNF-α-hemmere er økt betraktelig, slik at ...

Av Elisabeth Bryn, avdelingsdirektør, Avdeling for legemiddeløkonomi, Statens legemiddelverk Kristin Svanqvist, seksjonssjef Avdeling for legemiddeløkonomi, Statens legemiddelverk Et nasjonalt system for vurdering av legemidler og annen ny teknologi i spesialisthelsetjenesten er under implementering.1 Hensikten med systemet er å bidra til bedre og tryggere pasientbehandling. Dette skal skje ved at legemidler som er aktuelle for innføring ...

Av Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør, Statens legemiddelverk, Oslo Biotilsvarende legemidler (biosimilars) er betegnelsen på legemidler som er utviklet med utgangspunkt i et originalt biologisk legemiddel – et referanseprodukt. Foreløpig er biotilsvarende veksthormon, epoetin og filgrastim godkjent. Søknad om godkjenning av biotilsvarende infliksimab er under behandling. Andre biotilsvarende legemidler vil trolig følge i løpet av få ...

#Siste magasin

FASTLEGER

Nr. 1 • desember 2019
1. Årgang
  • Venøs tromboembolisme ved kreft
  • Type 2-diabetes
  • Hepatitt E-virus