Av Thrasyvoulos Tzellos, MSc, ph.d., overlege, Harstad, Universitetssykehuset Nord-Norge Hidradenitis suppurativa er en kronisk, inflammatorisk, residiverende, tilbakevendende hudsykdom, som debuterer etter puberteten.1 Sykdommen er karakterisert ved verkende byller, dype follikulære nodi, abscesser, og sår i arm-hulene, lyskene, seteballene og under brystene (områder med hud-til-hud kontakt). Vanligvis fører sykdommen til smertefulle og skjemmende fistler, pussekresjon og ...

Av Mari Hoff, overlege, post doc, revmatologisk avdeling, St. Olavs Hospital, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU, Trondheim Psoriasisartritt (PSA) er en kronisk, inflammatorisk artritt assosiert med psoriasis som kan involvere perifere ledd, columna, hud, negler og enteser.1 Den kliniske presentasjon kan være heterogen fra selvbegrensede til destruerende. PSA kan klassifiseres som en undergruppe av spondylartritt (SPA) ...

Av Nils Bolstad, overlege, Avdeling for medisinsk biokjemi, Oslo universitetssykehus Guro Løvik Goll, overlege, Revmatologisk avdeling, Diakonhjemmet Sykehus Serumkonsentrasjonsmåling av biologiske legemidler har i flere år vært rutine ved en del norske gastroenterologiske avdelinger og har det siste året også blitt del av den rutinemessige pasientoppfølgingen ved mange norske revmatologiske avdelinger. Vi ønsker å dele ...

Av Inge Marie Svane, professor, overlege, senterleder, Onkologisk og hematologisk avdeling, Center for Cancer Immunterapi – CCIT, Herlev hospital Et betydelig paradigmeskift er i gang innen onkologi. De siste årene har immunterapien utviklet seg voldsomt, fra å være et mindre avgrenset forskningsfelt for spesielt interesserte entusiaster til at kreftimmunterapi i 2013 ble utropt av tidsskriftet ...

Av Kåre Steinar Tveit, seksjonsoverlege, Hudavdelingen, Haukeland Universitetssykehus Biologiske midler fremstilles i levende organismer i motsetning til tradisjonelle medisiner. De er store komplekse proteiner med mange biologiske virkninger. Både produksjonsmåten og kompleksiteten medfører at det ferdige produkt varierer fra produksjonsserie til produksjonsserie. Det innebærer at en ikke vil kunne lage eksakte kopier når patentene går ...

Av Jan Abel Olsen, professor i helseøkonomi, UiT, medlem av Norheim-utvalget Norge har hatt to tidligere regjeringsoppnevnte prioriteringsutvalg, ofte referert til som Lønning I og II, etter deres leder Inge Lønning. Innstillingen fra 1997 (Lønning II) vektla tre kriterier: Tilstandens alvorlighet, tiltakets nytte og tiltakets kostnadseffektivitet. Disse kriteriene har hatt innflytelse på pasient- og brukerrettighetsloven ...

Av Kåre Steinar Tveit, seksjonsoverlege, hudavdelingen, Haukeland universitetssykehus Tenk om Norge blir sett på som “annerledeslandet“, hvor det er problematisk å få introdusert et nytt legemiddel eller få godkjent et eksisterende for en ny indikasjon på grunn av prisnivået. Hvilket helsetap medfører det for pasientene våre dersom det blir virkeligheten vår i fremtiden? I dette ...

Av Anne Olaug Olsen, overlege, medisinskfaglig rådgiver, Olafiaklinikken, seksjon for venerologi, Oslo universitetssykehus Olafiaklinikken ble opprettet i 1993 som en sammenslåing av Seksjon for seksuelt overførbare sykdommer og Seksjon for tiltak mot aids, ved det tidligere Oslo helseråd. Bakgrunnen var en anbefaling ifølge retningslinjene fra WHO om å drive forebygging av alle seksuelt overførbare infeksjoner ...

Av Jan Cezary Sitek, overlege, Hudavdelingen og Senter for sjeldne diagnoser, Oslo universitetssykehus Medisinske kvalitetsregistre blir i økende grad etablert for å sikre en bedre helsetjeneste og pasientbehandling. Både en pasientgruppe (eksempelvis døvblinde), en bestemt diagnose (hiv) eller en definert behandlingsmodalitet (ryggkirurgi) kan være utgangspunktet for et gitt kvalitetsregister. Det finnes så langt kun noen ...

Av Kåre Steinar Tveit, Seksjonsoverlege på Hudavdelingen ved Haukeland Universitetssykehus   Hva bør en hudlege vite om psoriasisartritt, og hvordan håndteres disse pasientene i dag? Hvordan stilles diagnosen, og hva med pasienter med «vondter» uten en sikker diagnose? Jeg vil innledningsvis stille følgende utfordrende spørsmål. Hvordan skal dermatologen screene og behandle pasientene med psoriasisartritt? Eller ...

#Siste magasin

FASTLEGER

Nr. 1 • desember 2019
1. Årgang
  • Venøs tromboembolisme ved kreft
  • Type 2-diabetes
  • Hepatitt E-virus