Fysisk aktivitet er en av hjørnesteinene i behandlingen av pasienter med ankyloserende spondylitt (AS). Tidligere har det vært mest fokus på bevegelighetstrening, og mange pasienter trener med lav intensitet,1 og en tidligere studie har funnet at pasienter med ankyloserende spondylitt har lavere kardiorespiratorisk fitness (CRF).2 CRF forteller noe om evnen til hjerte- og karsystemet og ...

#Siste magasin

Lungemedisin

Nr. 32 • juni 2019
9. Årgang
  • Lungekreftscreening
  • Pleuraempyem
  • Alvorlig astma