Selvstendig næringsdrivende utgjør 7 % av den norske arbeidsstokken1 og er en viktig gruppe som bidrar positivt til samfunnet gjennom gründervirksomhet, jobbskaping og finansiell vekst. Gruppen er svært heterogen, ved at det både er høyt utdannede med god inntekt (f.eks. advokater og leger) og lavt utdannede med lav og usikker inntekt (f.eks. håndverkere, bønder, butikkeiere ...

#Siste magasin

FASTLEGER

Nr. 1 • desember 2019
1. Årgang
  • Venøs tromboembolisme ved kreft
  • Type 2-diabetes
  • Hepatitt E-virus