Denne gangen var vi tilbake i sommerlige Madrid, der IFEMA ligger lett tilgjengelig ikke for langt unna sentrum. Programmet inneholdt et stort antall vitenskapelige og klinisk betydningsfulle presentasjoner av høy kvalitet, som la et godt grunnlag for diskusjoner og nettverksbygging. I år testet både PARE og HPR flere interaktive formater for å fremme diskusjon og ...

Kneleddsartrose er karakterisert av smerte og ubehag i kneområdet, og ved bruk av billeddiagnostikk finner man ingen korrelasjon mellom objektive funn (det vil si MR og røntgen) og opplevd smerte.1  Etiologien til kneleddsartrose er ikke fullt ut kartlagt, selv om det finnes evidens for at både lokale (det vil si cytokiner, vekstfaktorer og inflammatoriske celler) ...

Nyheter om artrose på EULAR 2018

Revmatologi | Ida K. Haugen | 17. Aug 2018 kl. 11:04 | ,

Artrose er vår vanligste leddsykdom, og prevalensen er stadig økende grunnet aldrende befolkning og høyere kroppsvekt. Personer som rammes av artrose, plages særlig av smerter, stivhet og redusert funksjon. Foreløpig har man dessverre ikke lykkes i å identifisere sykdomsmodifiserende behandling. Dette kan selvsagt skyldes ineffektiv behandling, men eventuelt også manglende seleksjon av pasienter som vil ...

I dag finnes det flere internasjonale, evidensbaserte behandlingsanbefalinger for behandling av artrose.1-4 Hjørnestensbehandlingen er informasjon, trening og vektreduksjon (ved overvekt). Å implementere behandlingsanbefalinger i klinisk praksis er utfordrende, og det er ikke alltid slik at klinisk praksis gjenspeiler gjeldende behandlingsanbefalinger. To nylig publiserte systematiske oversiktsartikler viser at de som har artrose, ofte ikke får behandling ...

Artrosetilstander er en relativt vanlig tilstand i vest-europeiske land, med en prevalens rapportert til mellom 1 og 11 %.1 Overlevelsen av medfødt hofteledd hos en populasjon med hofteartrose er rapportert til å være så lav som 25 % over en 6-årsperiode2 – noe som gjør at diagnosegruppen utøver en betydelig kostnadsbyrde for helsevesenet. I tillegg ...

Slitasjegikt, artrose eller osteoartritt (OA i engelsk litteratur) er en av de mest vanlige lidelser i ledd. Artrose er karakterisert av en progressiv destruksjon og tap av leddbrusk samtidig som det skjer forandringer i det subkondrale beinet og synovia. Brusk og bruskceller (kondrocytter) fra OA-pasienter viser tydelige morfologiske endringer sammenlignet med friskt bruskvev og friske ...

Av Alexander Mathiessen, medisinstudent, Revmatologisk avdeling, Diakonhjemmet Sykehus, Oslo Artrose er den vanligste revmatiske sykdommen og er assosiert med smerte og nedsatt livskvalitet.[i] Sykdommen kan forekomme i de fleste ledd i kroppen, men rammer oftest hofter, knær og hender. Kriterier for diagnostisering og klassifisering er tradisjonelt basert på radiologiske og/eller kliniske beskrivelser av symptomer.[ii] Ved ...

Av Halvor Nygaard, overlege, Revmatismesykehuset AS, Lillehammer EULAR har etter hvert blitt en stor kongress med tallrike parallelle sesjoner for alle interesser. Som kliniker har jeg særlig vært interessert i tidlig artritt og artrittbehandling. Nye kriterier Gjennom mange år har vi vært klar over at tidlig behandling er viktig for prognosen hos RA-pasienter. Det har ...

Av Karstein Haldorsen, revmatolog, stipendiat ved Broegelmanns Forskningslaboratorium, Universitetet i Bergen Flere presentasjoner og foredrag på EULAR 2010 fokuserte på patogenesen ved artrose, som ser ut til å skyldes et samspill av inflammatoriske, genetiske og mekaniske faktorer. Den observerte assosiasjonen mellom overvekt og artrose passer inn i et større bilde hvor metabolske og immunologiske faktorer ...

Av Grundtvig Line Asplin, revmatolog, Revmatismesykehuset, Lillehammer Inger Tollefsrud, fysioterapeut, Revmatismesykehuset, Lillehammer ”Raskere tilbake” er tiltak rettet mot personer som mottar sykepenger eller som står i fare for å bli sykemeldt av helsemessige årsaker. Gjennom denne ordningen skulle det gis mulighet for raskere spesialistbehandling. I denne forbindelse fikk de regionale helseforetakene i 2007 i oppdrag ...

#Siste magasin

BestPractice Nordic

Nr. 1 • mars 2020
1. Årgang
  • Arterosklerotisk sykdom
  • Kreftscreening
  • Depresjon