Primær antistoffsvikt er den vanligste formen for arvelig immunsviksykdom, og avledes fra ulike defekter i utviklingen av og funksjonen til B-cellestammen. En forekomst på 1:600 er estimert for primær antistoffsvikt. Klinisk oppstår primær antistoffsvikt ofte som følge av defekter i tidlig B-celleutvikling (som fører til agammaglobulinemi), rekombinasjon av klasse-switch (som fører til hyper-IgM-syndrom (HIgM)) eller ...

#Siste magasin

FASTLEGER

Nr. 1 • desember 2019
1. Årgang
  • Venøs tromboembolisme ved kreft
  • Type 2-diabetes
  • Hepatitt E-virus