Imponerende responsrate  ved B-celle lymfom

ASCO 2018 | BestPractice | 7. Jun 2018 kl. 9:26 |

Behandling av diffust storcellet B-celle lymfom med CAR-T-Cell produktet axicabtagene ciloleucel (axi-cel) viste responsrate på hele 82% og komplett en remisjonsrate på 58%, etter en enkelt infusjon. I denne MEDtalk fremlegger Frederick Lundry Locke de viktigste resultater fra studiene ZUMA-1 og ZUMA-7, som ble vist på ...

Oppsiktsvekkende resultater innen myelomatose

ASCO 2018 | BestPractice | 5. Jun 2018 kl. 7:46 |

Hør denne MEDtalk om myelomatose og hva som er kommet av nyheter på ASCO. Noe du får høre om er Car T Cell-terapi som er ny potent behandling og hvor det pågår studier i ...

Flyende biopsier har stort potensiale innen diagnostikk, behandling og monitorering av pasientene. Dette brukes allerede innen blodsykdommer og er et viktig fremskritt. Hør denne MEDtalk med Bjørn Tore Gjertsen om dette spennende ...

Professor Bjørn Tore Gjertsen kommenterer på studier i KLL og KML, samt hårcelleleukemi. Ibrutinib og venetoclax er prøvd som kombinasjonsbehandling. «Kanskje ikke så overraskende, viste den meget god respons», ifølge professor Bjørn Tore Gjertsen. Et nytt medikament bosutinib er prøvet ut hos pasienter med KML og sammenlignet med standard behandling med imatinib. Hør på denne ...

Denne randomiserte, fase III og non-inferiority studien viser at systemisk behandling med sunitinib er like bra som kirurgisk behandling hos pasienter med metastatisk nyrekreft. Overlege og urolog Daniel Heinrich ved Akershus Universitetsykehus, mener resultatet i studien vil føre til at langt flere pasienter ikke skal opereres. Behovet for en tverrfaglig vurdering er økt for å ...

#Siste magasin

FASTLEGER

Nr. 1 • desember 2019
1. Årgang
  • Venøs tromboembolisme ved kreft
  • Type 2-diabetes
  • Hepatitt E-virus