In this MEDtalk John Gribben, Professor, MD DSc, Barts Cancer Institute, University of London, present the key data from MURANO study about treatment of relapsed/Refractory ...

I denne MEDtalk forteller professor Kerry Rogers, ved The Ohio State University, om ALLIANCE-studien. I denne fase III studien gis ibrutinib som monoterapi eller kombinert med rituximab sammenlignet med bendamustin + rituximab. Studien viser signifikant forbedret progression-free survival (PFS) sammenlignet med bendamustine + rituximab som 1.linje behandling til eldre pasienter (>65 år) med ...

I denne MEDtalk forteller professor Kerry Rogers, The Ohio State University, om to studier med ibrutinib som viser at kjemoterapi-fritt regime bør være standard behandling til alle pasienter. I den første gis ibrutinib som monoterapi eller kombinert med rituximab. Begge viser signifikant forbedret progression-free survival (PFS) sammenlignet med bendamustine + rituximab som 1.linje behandling til ...

ASH 2018: Nytt om AML

ASH 2018 | Best Practice Nordic | kl. 11:09 | ,

I denne Medtalk forteller overlege og professor Bjørn Tore Gjertsen, Haukland Universitetssykehus, om den raske utviklingen innen AML. En rekke medikamenter er registrert i USA og peker mot en cellegiftfri behandling. Det startes opp flere studier i Norge i 2019 og pasienter har derfor mulighet til å bli inkludert i slike studier, i påvente av ...

I denne MEDtalk forteller overlege Tarec Christoffer El-Galaly ved Aalborg Universitetssykehus om økende interesse for de nordiske lymfom-registre. I disse registre kan man følge pasientene over tid i motsetning til i mange andre hvor, man bare har de kliniske studiene å støtte seg til. Det er presentert to poster på Hodgins-pasienter her på ASH sammen ...

Resultatene fra MAIA-studien hvor eldre pasienter med myelomatose ble behandlet med Darzalex i kombinasjon med Revlimid sammenlignet med Revlimid kombinert med dexamethason, ble presentert ved Late breaking event på ASH. I denne MEDtalken presenterer Niels Abildgaard resultatene, som meget overbevisende taler for kombinasjonen Darzalex og Revlimid. Klikk og hør Niels Abildgaards perspektiv på resultatene. Han ...

Hør denne MEDtalk hvor professor Víctor Jiménez Yuste, Head of Haematology Department, La Paz University Hospital, Madrid, forteller om pasientenes preferanse for behandling med emicizumab gitt profylaktisk hver 2. uke hos pasienter med hemofili A uten faktor VIII inhibitor (HAVEN 3). I HAVEN 4 ble emicizumab gitt profylaktisk hver 4. uke til pasienter med hemofili ...

Lege Agoston Gyula Szabo, Hæmatologisk afdeling i Vejle, Danmark, fremhever i denne Medtalk flere interessante data for behandling av mylomatose.Det er ikke data som over natten endrer anbefalingene, men det er resultater som antyder en retning hvor man kan se konturene av fremtidens behandling. ...

Overlege Carsten Utoft Niemann, Rigshospitalet i København, forteller i denne MEDtalk om hvor viktig det er å gi KLL-pasientene en fullgod diagnostisk work up og bestemme hvilken molekylær gruppe de tilhører. Samtidig er viktig å identifisere hvilken komorbiditet pasienten har før behandling igangsettes. På dette grunnlag bestemmes behandlingen således at hver enkelt pasient får riktig ...

I denne MEDtalk forteller professor og overlege Henrik Hjorth-Hansen, St. Olavs Hospital, Trondheim, om de forandringer vi står foran, når det gjelder KLL-behandling. På ASH 2018 er der fremlagt meget overbevisende data på både ibrutinib og venetoclax, og vi står foran en endring i behandlingsstrategien. Og her spiller venetoclax en stor rolle. I tre-års data ...

#Siste magasin

BestPractice Nordic

Nr. 1 • mars 2020
1. Årgang
  • Arterosklerotisk sykdom
  • Kreftscreening
  • Depresjon