Jeg vil anbefale flere norske dermatologer å delta på det årlige arrangementet til AAD, som har et spennende og variert program uansett faglig nivå og interesse. I løpet av fem dager ble det i år gjennomført til sammen hundre fokussesjoner, 150 forum, 70 symposier, 30 kurs (hel eller halv dag) og 20 workshops (fra to ...

#Siste magasin

FASTLEGER

Nr. 1 • desember 2019
1. Årgang
  • Venøs tromboembolisme ved kreft
  • Type 2-diabetes
  • Hepatitt E-virus