Av Irene Grundvold, overlege, ph.d.-stipendiat, kardiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål Forekomsten av atrieflimmer øker betydelig i befolkningen, og det forventes >50% økning av antall personer med atrieflimmer i Norge frem mot 2030.1 Til tross for bedrede behandlingsmuligheter kan det erfaringsmessig være vanskelig å opprettholde sinusrytme, og fokus har i de senere årene blitt rettet mot ...

Av Marius Myrstad, lege, stipendiat, Medisinsk avdeling, Diakonhjemmet sykehus Det har lenge vært diskutert hvorvidt det er en overhyppighet av atrieflimmer blant utøvere av utholdenhetsidretter. Interessen for deltakelse i maratonløp, sykkelritt og lange skirenn har økt kraftig, ikke minst i Norge og Sverige. Det kan også se ut til at interessen for sammenhengen mellom trening ...

Av Pål Smith, professor emeritus, Akershus Universitetssykehus og Universitetet i Oslo Atrieflimmer (AF) er en vanlig hjerterytmeforstyrrelse med følgende karakteristika:1 • EKG viser helt uregelmessige RR-intervaller. • Ingen P-takker. Tilsynelatende regelmessig elektrisk aktivitet kan sees i avledning V1. • Atrial sykluslengde, hvis synlig, er variabel i området < 200 millisekunder som svarer til >300 slag ...

#Siste magasin

Fastleger

Nr. 32 • oktober 2019
9. Årgang
  • Lavkarbokosthold
  • Diabetes type 2
  • Pasientperspektiver