Fedme er eit aukande problem verda over, og for menneske med alvorleg fedme er fedmekirurgi med få unntak den einaste behandlinga som gir vedvarande vekttap. Det er godt dokumentert at fedmekirurgi betrar helserelatert livskvalitet, reduserer fedmerelatert sjukdom, gir auka overleving og er kostnadseffektivt.  Likevel er tilgangen til fedmekirurgi i mange land langt under behovet, og ...

#Siste magasin

BestPractice Nordic

Nr. 1 • mars 2020
1. Årgang
  • Arterosklerotisk sykdom
  • Kreftscreening
  • Depresjon