Hjernesvulster er hyppigere hos barn enn hos voksne. Barn har også biologisk andre svulsttyper, og lavgradige svulster er atskillig vanligere enn høygradige. Aller vanligst er lavgradige gliomer (LGG) som utgjør ca. 40 % av CNS-svulstene. Nylig har det blitt publisert europeiske guidelines for diagnostikk og behandling av LGG hos barn.1  Guidelinesene er en omfattende publikasjon ...

#Siste magasin

FASTLEGER

Nr. 1 • desember 2019
1. Årgang
  • Venøs tromboembolisme ved kreft
  • Type 2-diabetes
  • Hepatitt E-virus