Lokal immunrespons i kutant basalcellekarsinom

Dermatologi | Silje Haukali Omland | 25. Mar 2019 kl. 10:48 |

Kutant basalcellekarsinom (BCC) er en immunogen tumor, noe som fremgår av den økte risikoen for utvikling av BCC hos immunsupprimerte pasienter,1 samt forekomsten av tumorinfiltrerende lymfocytter (TILs) i den omgivende tumorstromaen.  Der cancerbehandling og tumorbiologi tidligere fokuserte primært på cancerceller isolert, har forståelsen av den immunologiske responsen på tumorvekst og samspillet mellom cancervekst og immunsystemets ...

Basalcellekarsinom (BCC) kan inndeles i en rekke subtyper, hvorav superfisiell, nodulære og aggressiv er tre av hovedtypene. De ulike subtypene har ulik biologisk adferd, og inndelingen av dem inngår derfor som basis for internasjonale retningslinjer for behandlingen av BCC.1 Kjennskapen om tumorens subtype vil dermed påvirke klinikerens valg av behandling. Aggressive og tykke nodulære BCC ...

#Siste magasin

FASTLEGER

Nr. 1 • desember 2019
1. Årgang
  • Venøs tromboembolisme ved kreft
  • Type 2-diabetes
  • Hepatitt E-virus