Tamoxifen er et legemiddel som reduserer den proliferative effekten av østrogen på brystkreftceller, og brukes i adjuvant behandling av østrogenreseptorpositiv brystkreft. Legemiddelet har bidratt til å øke overlevelsen signifikant blant østrogenreseptorpositive brystkreftpasienter1og brukes hovedsaklig i behandling av premenopausale pasienter med en behandlingstid på opptil 10 år. Tamoxifenbruk kan medføre en rekke bivirkninger. De vanligste bivirkningene ...

SAMMENFATNING For å kunne tilby presisjonsmedisin til flere pasienter må vi ta i bruk metoder som kan komplementere genetikken. Funksjonell presisjonsmedisin er et lovende alternativ. Funksjonell presisjonsmedisin handler om å dyrke pasientens kreftceller utenfor kroppen, tilsette legemidler og se hvilke som virker. Tenk deg at du skal knuse et egg. Hvordan ville du beregneom det knuser når du slipper ...

#Siste magasin

BestPractice Nordic

Nr. 1 • mars 2020
1. Årgang
  • Arterosklerotisk sykdom
  • Kreftscreening
  • Depresjon