SAMMENDRAG Korsryggsmerter er et helseproblem. Risikofaktorer bør undersøkes. Det ser ut til å være en statistisk sammenheng mellom diabetes og korsryggsmerter. Studien undersøker diabetes som en mulig risikofaktor for kroniske korsryggsmerter ved bruk av data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT), og viser at menn med diabetes kan ha økt risiko for kroniske korsryggsmerter. Flere andre ...

Det er ikke lett å ha diabetes type 1 og klare å balansere blodsukkeret riktig. I Norge er det omtrent 30 prosent av barna og 23 prosent av de voksne som når de anbefalte HbA1c-målene, ifølge barnediabetesregisterets årsrapport fra 2015 og årsrapporten fra diabetesregisteret for voksne i 2014. Håpet at de nye hjelpemidlene som kommer ...

#Siste magasin

BestPractice Nordic

Nr. 1 • mars 2020
1. Årgang
  • Arterosklerotisk sykdom
  • Kreftscreening
  • Depresjon