Korsryggsmerter utgjør et betydelig helseproblem i dagens samfunn, og det er viktig å undersøke mulige risikofaktorer. En statistisk sammenheng mellom diabetes og korsryggsmerter er funnet i befolkningsstudier.1,2 Noen studier har også antydet en sammenheng mellom økt blodsukker og korsryggsmerter.3,4 Dyremodeller har antydet en sammenheng mellom type 2 diabetes og strukturelle forandringer i virvelsøylen,5 og mellom ...

Det er ikke lett å ha diabetes type 1 og klare å balansere blodsukkeret riktig. I Norge er det omtrent 30 prosent av barna og 23 prosent av de voksne som når de anbefalte HbA1c-målene, ifølge barnediabetesregisterets årsrapport fra 2015 og årsrapporten fra diabetesregisteret for voksne i 2014. Håpet at de nye hjelpemidlene som kommer ...

#Siste magasin

FASTLEGER

Nr. 1 • desember 2019
1. Årgang
  • Venøs tromboembolisme ved kreft
  • Type 2-diabetes
  • Hepatitt E-virus