Gjennom et arbeid i et internasjonalt ekspertpanel publisert i Nature Reviews Cancer,1 slår vi fast at solide svulster i mange tilfeller ikke trenger å være avhengige av angiogenese (nydannelse av kar) for å vokse. Dette synet er delvis i kontrast til tanken om at angiogenese skal anses som en forutsetning for at en svulst skal ...

#Siste magasin

Fastleger

Nr. 32 • oktober 2019
9. Årgang
  • Lavkarbokosthold
  • Diabetes type 2
  • Pasientperspektiver