Gjennom et arbeid i et internasjonalt ekspertpanel publisert i Nature Reviews Cancer,1 slår vi fast at solide svulster i mange tilfeller ikke trenger å være avhengige av angiogenese (nydannelse av kar) for å vokse. Dette synet er delvis i kontrast til tanken om at angiogenese skal anses som en forutsetning for at en svulst skal ...

#Siste magasin

FASTLEGER

Nr. 1 • desember 2019
1. Årgang
  • Venøs tromboembolisme ved kreft
  • Type 2-diabetes
  • Hepatitt E-virus