Moderne multimodal behandling av kreft i bukspyttkjertelen krever tverrfaglig tilnærming. Tverrfaglig tilnærming i seg selv er imidlertid lite undersøkt. Vi undersøkte således variasjon i tverrfaglig vurdering ved syv sammenlignbare nordeuropeiske sentre. Studien ble publisert i British Journal of Surgery (BJS) i januar 2019.1  Kreft i bukspyttkjertelen er en av de hyppigste årsakene til kreftrelatert død ...

#Siste magasin

Fastleger

Nr. 32 • oktober 2019
9. Årgang
  • Lavkarbokosthold
  • Diabetes type 2
  • Pasientperspektiver