Moderne multimodal behandling av kreft i bukspyttkjertelen krever tverrfaglig tilnærming. Tverrfaglig tilnærming i seg selv er imidlertid lite undersøkt. Vi undersøkte således variasjon i tverrfaglig vurdering ved syv sammenlignbare nordeuropeiske sentre. Studien ble publisert i British Journal of Surgery (BJS) i januar 2019.1  Kreft i bukspyttkjertelen er en av de hyppigste årsakene til kreftrelatert død ...

#Siste magasin

FASTLEGER

Nr. 1 • desember 2019
1. Årgang
  • Venøs tromboembolisme ved kreft
  • Type 2-diabetes
  • Hepatitt E-virus