Castlemans sykdom (Castleman’s disease; CD) er en heterogen gruppe av svært sjeldne lymfoproliferative tilstander som kjennetegnes av et typisk histopatologisk bilde.1 Tilstanden ble første gang beskrevet av patologen Benjamin Castleman i 1954. Årsaken er ukjent.  Sykdommen kan forekomme i en lymfeknute eller en lymfeknuteregion og kalles da unisentrisk CD (UCD). Utover symptomer fra glandelsvulst er ...

#Siste magasin

Fastleger

Nr. 32 • oktober 2019
9. Årgang
  • Lavkarbokosthold
  • Diabetes type 2
  • Pasientperspektiver