Cøliaki er en kronisk betennelsessykdom i tynntarmen med et variert symptombilde. Pasientene har en uønsket immunrespons mot gluten i hvete og andre kornsorter, og glutenfri kost er eneste tilgjengelige behandling. En undergruppe av immuncellene, CD4+T-celler, har en helt sentral rolle i denne immunresponsen – mer om disse cellene litt lenger ned. Cøliaki – en autoimmun ...

SAMMENDRAG Ubehandlet cøliaki giver i større grad konsentrasjonsvansker og psykiske symptomer. Symptomnivå er sammenliknbart med IBD-pasienter. Pasientene rapporterte bedring av symptomer etter glutenfri kost. Cøliaki er en kronisk immunmediert enteropati med estimert prevalens på 1-2 % i vestlige land.1 Inntak av gluten hos disponerte personer gir inflammatorisk respons i tynntarmsslimhinnen og vanlige symptomer er oppblåsthet, ...

Cøliaki, osteoporose og risiko for brudd

Revmatologi | Anja Myhre Hjelle | 8. mai 2017 kl. 12:51 | ,

Personer med cøliaki har større risiko for lav beintetthet og osteoporose enn sine friske jevnaldrende. Hyppigheten av dette varierer i ulike studier mellom 40-70 prosent av voksne cøliakere.1  Årsakene til osteoporose hos cøliakipasienter er mange.2 Malabsorpsjon med dårlig opptak av spesielt kalsium, og dermed vitamin D, og sekundær hyperparathyreoidisme er sentralt. Men også pasienter med ...

De tre viktigste matkornsortene på verdensbasis er hvete, mais og ris.1 Hvete er spesielt godt egnet som matkilde, da denne kornsorten gir gode avlinger under svært varierende forhold. Det er derfor mulig å dyrke hvete fra 67 grader nord i Skandinavia til 45 grader sør i Argentina. Videre har hvete en viskoelastisitet som gjør at ...

#Siste magasin

BestPractice Nordic

Nr. 1 • mars 2020
1. Årgang
  • Arterosklerotisk sykdom
  • Kreftscreening
  • Depresjon