Behandlingen av et diabetes fotsår er krevende for den enkelte og for den nærmeste familie, og en utfordring for helsetjenesten. Å få et fotsår er gjerne et uttrykk for et mer komplekst sykdomsbilde og en økt risiko for tidligere død.1  Hensikten med telemedisinsk oppfølging er å teste ut en annen oppfølging som innebærer en forskyvning ...

Depresjon er forbundet med økt risiko for andre sykdommer. Metaanalyser og systematiske oversikter har vist en moderat sammenheng mellom depresjon og utvikling av diabetes type 2.1,2 Det motsatte gjelder også, at personer med diabetes har en økt risiko for utviklingen av depresjon.3-5 Det er derfor foreslått at det foreligger en bidireksjonal sammenheng mellom tilstandene.6-9 Depresjon ...

#Siste magasin

FASTLEGER

Nr. 1 • desember 2019
1. Årgang
  • Venøs tromboembolisme ved kreft
  • Type 2-diabetes
  • Hepatitt E-virus