Av Gisle Langslet, overlege, Lipidklinikken, Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet I 2000 og 2003 kom Statens legemiddelverk med terapianbefalinger for behandling av hyperlipidemi.1 Amerikanske retningslinjer som har hatt en viss gjennomslagskraft i Norge ble utgitt i 2001 med en tilleggsanbefaling i 2004.2,3 I 2003, med revisjon i 2007, kom det europeiske retningslinjer for forebygging av kardiovaskulær sykdom ...

Av Valdemar Grill, professor, Institutt for kreftforskning og molekylær medisin, NTNU, Trondheim og St. Olavs Hospital, Trondheim Latent Autoimmune Diabetes in the Adult kjennes oftest gjennom forkortelsen LADA. Denne formen for diabetes ble først anerkjent i slutten av 80-årene da målinger av sirkulerende antistoff mot beta-celle-assosierte antigener begynte å brukes i epidemiologiske befolkningsstudier. Det viste ...

Av Njord Nordstrand MD, ph.d.-kandidat, Senter for sykelig overvekt, Sykehuset i Vestfold, Helse Sør-Øst, Tønsberg Karstivhet målt med pulsbølgehastighet (PWV) er en uavhengig prediktor for kardiovaskulær sykdom og død. Pulsbølgehastighet er et estimat av pulsbølgefarten gjennom et segment av en arterie. Carotid-femoral PWV er en veletablert metode og ansett som gullstandard ved måling av karstivhet ...

Av Margrete Berdal, lege, tilknyttet Metabolsk og Nyremedisinsk Forskningsgruppe, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Tromsø God glykemisk kontroll er viktig ved forebygging av seinkomplikasjoner hos personer med diabetes. En ny studie av sårtilheling i relasjon til glykemisk kontroll viser at verdien av hemoglobin A1C (A1C) kan ha betydning for hvor mye et sår gror ...

Av Tone Gretland Valderhaug, lege, ph.d.-kandidat, Institutt for klinisk medisin, Universitet i Oslo Nyretransplantasjon er i dag målet for pasienter med alvorlig nyresvikt. Pasienter med diabetesnefropati utgjør den største gruppen av pasienter på venteliste for å motta en ny nyre. Kronisk nyresvikt og uremi er assosiert med økt insulinresistens og patologisk glukosemetabolisme før nyretransplantasjon, men ...

Av Neoma Boardman, PhD, Kardiovaskulær forskningsgruppe, Institutt for medisinsk biologi, Universitetet i Tromsø Hjertesykdom er den viktigste årsaken til død blant pasienter med diabetes. I denne pasientgruppen er det en høyere forekomst av angina pectoris, hjerteinfarkt1 og hjertesvikt.2 I tillegg eksisterer en spesifikk diabetisk kardiomyopati som er uavhengig av tidligere kjent koronar sykdom og/eller hypertensjon.3 ...

Av Gjertrud Øvreås Svendal, forskelinjestudent, Universitetet i Bergen. Anders Lund, professor, Institutt for klinisk medisin, Sandviken sykehus, Bergen Bipolar lidelse er en alvorlig, psykiatrisk sykdom som rammer 1-2 % av befolkningen. Lidelsen er karakterisert av tidvis forhøyet stemningsleie, maniske eller hypomaniske faser og tidvis depressive perioder.  Allerede i 1919 publiserte Kooy en artikkel som beskrev ...

Av Cecilie Wium, lege, ph.d.-kandidat, Hormonlaboratoriet, Oslo universitetssykehus HF Ramadan er den niende måneden i den islamske kalenderen og er Islams hellige fastemåned. Fastemåneden varer 29-30 dager hvert år. Den islamske kalenderen følger månen, slik at Ramadan forskyves bakover med 10-11 dager hvert år. Det betyr at i løpet av ca. 33 år har Ramadan ...

Av Sadollah Abedini, overlege, ph.d., Nyreseksjonen, Medisinsk klinikk, Sykehuset i Vestfold Dipeptidyl-peptidase-4- (DPP-4) hemmere og glukagon-lignende peptid 1- (GLP-1) analoger er den nyeste klassen av perorale antidiabetika og har vært tilgjengelig på markedet de siste årene. I denne artikkelen skal bruken av DPP-4-hemmere til pasienter med moderat til terminal nyresvikt omtales. DPP-4-hemming resulterer i at bukspyttkjertelen ...

Av Kari Anne Sveen, lege, stipendiat, Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin, Oslo Universitetssykehus HF Type 1-diabetes er assosiert med ti ganger økt risiko for å utvikle kardiovaskulær sykdom sammenliknet med den generelle befolkningen.1 Akselerert aterosklerose sees både hos personer med type 1- og type 2-diabetes. I klinisk praksis har det tidligere vært ...

#Siste magasin

FASTLEGER

Nr. 1 • desember 2019
1. Årgang
  • Venøs tromboembolisme ved kreft
  • Type 2-diabetes
  • Hepatitt E-virus