Av Torgeir Wethal, lege, ph.d., Klinikk for hjertemedisin, St. Olavs Hospital, Trondheim   Klaus Murbræch, lege, Kardiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet   Cecilie E. Kiserud, lege, ph.d., enhetsleder, Nasjonal kompetansetjeneste for seneffekter etter kreftbehandling, Radiumhospitalet, Oslo universitetssykehus Svend Aakhus, lege, ph.d., Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim, Klinikk for hjertemedisin, St. Olavs Hospital, Trondheim, ...

Tove Lekva, ph.d., postdoctoral researcher, Institutt for indremedisinsk forskning, Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet, Mother Infant Research Institute, Tufts Medical Center, Boston I 2008 startet vi POST STORK-studien1 som er et oppfølgingsprosjekt etter STORK-studien (STORe barn og Komplikasjoner),2 ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. Alle de 1031 skandinaviske kvinnene som hadde deltatt i STORK-studien fikk tilbud om å være ...

Av Annette Kristiansen, lege, stipendiat, Universitet i Oslo Christopher Friis Berntsen, lege, stipendiat, Universitet i Oslo Per Olav Vandvik, lege, dr.med., Universitetet i Oslo Tromboserelaterte sykdommer er den hyppigste dødsårsaken i Norge, og affiserer pasienter på tvers av flere spesialiteter. Innen antitrombotisk behandling kan kliniske beslutninger ofte støtte seg til et solid kunnskapsgrunnlag basert på ...

Blodtrykksbehandling ved akutt hjerneslag – skal vi skille mellom intracerebral blødning og infarkt? Av Else Charlotte Sandset, lege, ph.d., nevrologisk avdeling, OUS. Opp mot 80% av pasienter med akutt hjerneslag har blodtrykk over 140 mmHg.1 Det er mange postulerte årsaker til dette, som tidligere hypertensjon, stress, aktivering av nevroendokrine system, urinretensjon og Cushings refleks som ...

#Siste magasin

Fastleger

Nr. 32 • oktober 2019
9. Årgang
  • Lavkarbokosthold
  • Diabetes type 2
  • Pasientperspektiver