Av Kjersti Morkrid, M.Phil, stipendiat, Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin, Oslo Universitetssykehus HF, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo. Svangerskapsdiabetes er nedsatt glukosetoleranse som oppstår eller påvises for første gang i svangerskapet.1,2 Denne definisjonen tar derfor med kvinner med udiagnostisert pregravid diabetes og hyperglykemi som fremtrer i svangerskapet. De første kriterier ...

Av Dag Fosmark, ph.d., overlege, øyeavdelingen, Oslo universitetssykehus På verdensbasis er diabetes en av de vanligste årsakene til blindhet.1,2,3 Blant de oftalmologiske komplikasjonene til diabetes regnes diabetesretinopati, katarakt, både åpenvinklet og neovaskulært glaukom, samt hjernenervepareser. I tillegg er ustabil refraksjon (som kan gi reversibel synsaffeksjon) og retinovaskulære komplikasjoner som non-arteritisk ischemisk opticus nevropati, venøse og ...

Av Dag Hofsø, lege i spesialisering, postdok, universitetslektor Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, Sykehuset i Vestfold Det har vært en kraftig økning i forekomsten av fedme og dens metabolske følgetilstander i Norge og resten av verden de siste tiårene. Sammen med inaktivitet og røyking er de blant de sterkeste risikofaktorene for død.1 Forekomsten ...

Av Dragana Drobnjak, lege, lektor, klinisk stipendiat, Øyeavdelingen, Oslo universitetssykehus, Ullevål, I kroppens blodkar skjer det betydelige forandringer i sammenheng med en lang rekke sykdommer, og øyet kan nesten betraktes som et vindu. Karforandringer som skyldes systemiske sykdommer avspeiler seg der og kan avleses i netthinnen ved hjelp av fundusskopi (fundus = øyebakgrunn, netthinne) eller ...

Av Guri Grimnes, lege, ph.d., Medisinsk klinikk, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Endokrinologisk forskningsgruppe, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Tromsø Mangel på det særegne og fascinerende prohormonet vitamin D har de siste 10-15 årene fått mye oppmerksomhet som en mulig årsak til en lang rekke tilstander og sykdommer, deriblant type 2-diabetes. Hensikten med denne artikkelen er ...

Av Jon Haug, spesialist i klinisk psykologi, dr.philos, Psykosomatisk Institutt, Oslo og Oslo Diabetes Forskningssenter Når kroppen rammes av sykdommen, berøres også mennesket psykologisk på flere måter. Man kan i en periode være syk uten å være klar over det, men straks man opplevelsesmessig fanger opp signaler fra kroppen som forteller at noe er galt, ...

Av Siril S. Bakke, stipendiat, Avdeling for farmasøytisk biovitenskap, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo Eili T. Kase, post doc, Avdeling for farmasøytisk biovitenskap, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo De siste tiårene har forekomsten av type 2-diabetes økt drastisk, og sykdommen har blitt en stor trussel mot folkehelsen over hele verden. Det internasjonale diabetesforbundet (International Diabetes ...

Av Torgeir T. Søvik, assistentlege, Kirurgisk klinikk, Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, Oslo universitetssykehus Aker Erlend T. Aasheim, Academic Clinical Fellow, Department of Public Health and Primary Care, University of Cambridge Fedmekirurgi bedrer blodsukkernivået hos mange pasienter med type 2-diabetes, men kunnskapen om langtidseffekter er fortsatt mangelfull. Globalt behandles stadig flere pasienter med ...

Av Jan Magnus Fredheim, doktorgradsstipendiat, øre-nese-hals-lege, Senter for sykelig overvekt (SSO) i Helse Sør-Øst, Sykehuset i Vestfold Jøran Hjelmesæth, senterleder, dr.,med., Senter for sykelig overvekt (SSO) i Helse Sør-Øst, Sykehuset i Vestfold. I Norge har om lag 350.000 personer type 2-diabetes, halvparten av disse vet ikke at de har sykdommen. Dette viser tall hentet fra ...

Av Lisbeth Ø. Rygg, sykepleier, høgskolelektor, ph.d.-student, Høgskolen i Nord-Trøndelag Diabetes er i sterk økning over hele verden. International Diabetes Federation estimerer en global forekomst av diabetes hos voksne i 2011 på 366 million (8,3 % av den voksne befolkning) med en antatt økning til 552 millioner tilfeller i 2030. Fire av fem personer med ...

#Siste magasin

Fastleger

Nr. 32 • oktober 2019
9. Årgang
  • Lavkarbokosthold
  • Diabetes type 2
  • Pasientperspektiver