Det er mulig at det intrauterine miljøet har en innvirkning på risikoen for diabetes type 1. Mors overvekt og vektøkning under svangerskapet kan påvirke fosterets utvikling som et resultat av at hennes insulinresistens bidrar til økte nivåer av insulin, inflammasjon og oksidativ stress med påfølgende konsekvenser for placentafunksjon, med mulige langtidsvirkninger for fosterets immunsystem og ...

Det er ikke lett å ha diabetes type 1 og klare å balansere blodsukkeret riktig. I Norge er det omtrent 30 prosent av barna og 23 prosent av de voksne som når de anbefalte HbA1c-målene, ifølge barnediabetesregisterets årsrapport fra 2015 og årsrapporten fra diabetesregisteret for voksne i 2014. Håpet at de nye hjelpemidlene som kommer ...

#Siste magasin

Diabetes / hjerte-karsykdommer

Nr. 31 • juni 2019
9. Årgang
  • Familiær hyperkolesterolemi
  • Type 2-diabetes
  • Aortastenose