De senere år har gitt oss en forståelse av patogenesen for atopisk dernatitt, som er på mange måter en langt mere komplisert sykdom enn psoriasis. Denne viten skal vi bruke i forhold til å optimere fremtidens behandling. I denne MEDtalk gir Kåre Tveit sin vurdering av nye behandlingsmuligheter og hans forventninger til en fremtid, som ...

Vi kan gjøre det enda bedre

EADV 2018 | BestPractice | kl. 3:21 |

Med den revolusjonerende behandling av psoriasis og atopisk dermatitt som har vært med de biologisk behandlinger, er det relevant å spørre om behandlingseffekten kan bli enda bedre. Hør professor Robert Gniadeckis vurdering av de nye muligheter, som snart er en mulighet i den daglige klinikk. Selvom mange pasienter i dag har oppnådd bedring enn før ...

Kilian Eyerich, professor, Technical University of Munich, gir I denne MEDtalk et innblikk I patofysiologien ved atopisk dermatitt. Årets EADV kongress avspeiler utviklingen i våres forståelse av atopisk dermatitt, i år er det vesentlig større antall presentasjoner med den nyeste med den nyeste viten om atopisk dermatitt. Klikk og hør Kilian Eyerich prespektiviseringen av prognosen ...

Onykoskopi oppdatering

EADV 2018 | BestPractice | kl. 3:20 |

Michela Starace, universitet i Bologna, gir en faglig oppdatering på anngivelse av onykoskopi i den daglige kliniske ...

Stigmatisering i dermatologien

EADV 2018 | BestPractice | kl. 3:18 |

Det er meget utbredt blant dermatologiske pasienter, at de opplever seg sigmatisert og at dette i alvorlig grad påvirker deres livskvalitet. I år satte Jacek C. Szepietowski, medlem av EADV`s bestyrelse, fokus på dette, samt lokale kulturelle forhold. Jacek C. Szpietowski påpeker det er viktig med en helhetlig tilgang til dermatiologiske pasienter, hvor strategien også ...

Med de nye behandlingsmuligheter for psoriasis vil vi i de kommende årene erfare , at behandlingsmålene vil endre seg. Med de nye behandlinger vil pasientene kunne oppnå en betydelig bedre effekt. Den umiddelbare utfordringer f eks i Norge vil være godkjenning til de nye behandlinger til gang for pasientene. I denne MEDtalk gir Nils-Jørgen Mørk, ...

Gjennom mere enn 25 år har Jørgen Serup vært en del av EADV, og deltatt i flere arbeidsgrupper gjennom årene. Forskning og implementeringen av de nye resultater i den faglige klinikk har vært hans prioritet og derfor er det en stor glede, at Journal of european academy of dermatologi and venerology gjennom årene har fått ...

Jørgen Serup, overlege, professor ved Bispebjerg Hospital (DK) gir sin vurdering av den transformasjon dermatologien har gjennomgått fra simple kjemiske behandlinger med mindre effektiv til behandling med komplekse biologiske legemidler, hvor nye langtidsdata viser, og hvor effektivt det er for pasientene. Det er en imponerende utvikling, understreker Jørgen ...

Christian Blank, The Netherlands Cancer Institute, er en av nøkkel speakers ved årets EADV kongress. I denne MEDtalken deler han nye interessante aspekter ved immunterapi av maling melanom- et viktig skritt frem med en mere individualisert ...

Dyp veiskille av psoriasis?

EADV 2018 | BestPractice | kl. 3:12 |

Rosa Parisi & Ireny Iskandar fra universitetet i Manchester (UK) fremlegger her data fra deres undersøkelse av forekomst og prevalens for psoriasis globalt sett og med særlig fokus på landet, for informasjon om psoriasis er mangefult. Undersøkelsen viser en markant forskjell i forekomst av psoriasis i forhold til alder, diagnostisk metode og anslag på prevalens, ...

#Siste magasin

FASTLEGER

Nr. 1 • desember 2019
1. Årgang
  • Venøs tromboembolisme ved kreft
  • Type 2-diabetes
  • Hepatitt E-virus