Eggstokkreft er den nest hyppigste formen for underlivskreft i den vestlige delen av verden. Årlig diagnostiseres det rundt 500 nye tilfeller i Norge, de fleste av epitelial type. Standardbehandlingen som tilbys pasienter i primærsituasjonen, er en kombinasjon av kirurgi og kjemoterapi (platinaforbindelser og taxaner).  Pasienter med mutasjoner i brystkreftgenene BRCA1 og BRCA2 (kimcelle eller somatisk) ...

Studien ENGOT-OV16/Nova ble presentert på årets Esmo (den europeiske kreftkongressen) i København. Det er en randomisert, fase III-studie som evaluerer effekten av PARP-hemmeren niraparib for pasientene med platinumsensitiv,  tilbakevendende eggstokkreft. Både Oslo universitetssykehus Radiumhospitalet og Haukeland universitetssjukehus har rekruttert pasienter til studien. Resultatene fra den viser at vedlikeholdsbehandlingen med niraparib kan firedoble tiden før et ...

Eggstokkreft er den nest hyppigste formen for underlivskreft i den vestlige delen av verden. Årlig diagnostiseres det rundt 450 nye tilfeller i Norge, og av disse er de fleste av epitelial type. Standardbehandling som tilbys er en kombinasjon av kirurgi og kjemoterapi (platinaforbindelser og taxaner). Prognosen for kvinnene er fortsatt dårlig, og mindre enn 45 ...

#Siste magasin

FASTLEGER

Nr. 1 • desember 2019
1. Årgang
  • Venøs tromboembolisme ved kreft
  • Type 2-diabetes
  • Hepatitt E-virus