Bedre behandling av kuldeagglutininssykdom

EHA 2018 | Best Practice Nordic | 20. Jun 2018 kl. 1:38 |

Resultatene fra en nordisk studie fremlagt ved EHA i Stockholm viser at behandling med bendamustin og rituximab i kombinasjon gir høy en responsrate. Sigbjørn Berentsen, hematolog ved Haugesund Sjukehus, fremlegger her resultatene fra kombinasjonsbehandlingen som er effektiv og med få ...

Sekventering av behandling ved KLL

EHA 2018 | Best Practice Nordic | kl. 1:34 |

Selv om en lang rekke studier av behandling ved KLL nå pågår, så er det allerede en utfordring hvordan vi sekventerer behandlingen og designer studier, slik at de gir den mest optimale kunnskap for våre ...

KLL-pasienter med komorbiditet oppnår en bedre overlevelse med obinutuzumab enn rituximab i kombinasjon med klorambucil. Ifølge Valentin Goede støtter disse resultatene at denne kombinasjonen bør være førstevalg ved behandling av KLL-pasienter med ...

Der er en del CLL-patienter, der dør som følge af infektioner. Hvis dødeligheden skal reduceres er det nødvendigt, at kunne finde de patienter, de er i risiko for at udvikle immundysfunktion. I denne MEDtalk redegør Carsten Niemann for, at dette er ...

Kombinasjonen  av duvelisib og FCR (fludarabin, cyclofosfamid, rituximab) er undersøkt i en fase IB/II studie. Assisterende professor Matthew Davids ved Dana-Farber Cancer Institute, Boston, fremlegger her i denne MEDtalk  de viktigste resultatene fra denne studien, hvor hele 81% av pasientene oppnådde MDR-negativitet i ...

Ibrutinib og venetoclax brukt i kombinasjon hos naive KLL-pasienter fremlegges i denne MEDtalk. Se Paolo Ghia fotelle om resultatene fra kombinasjonsbehandlingen og hvor resultatet er meget lovende, også sett i lyset av forekomsten av ...

Overlege Carsten Utoft Niemann, Hematologisk Avdeling, Rigshospitalet i København, presenterer her de første meget lovende data fra VISION, en relaps-studie hos ...

Polatuzumab vedotin er et konjugert antistoff som blokkerer CD79b+ celler ved storcellet B-celle lymfom. FDA har tildelt stoffet ”breakthrough therapy-program”. EMA har fulgt med opp og vurdert det til Priority Medicines, da legemidlet har potensiale til bedre behandling av pasienter som i dag har dårlige utsikter til effektiv behandling. I denne MEDtalk redegør Laurie H. ...

Carfilzomib, cyclophosphamid and dexamethason er en effektiv og generelt veltolerert trippelbehandling, hvor en kan oppnå dyp respons og MRD-negativitet. Se resultatene fra denne undersøkelsen i denne MEDtalk av Director Myeloma Services, Chandramouli Nagarajan og dr. Chen Yunxin, Singapore General ...

Waleed Ghanima, overlege ved Sykehuset Østfold, fremlegger i denne MEDtalk interessante data fra verdens største studie av behandling av pasienter med kronisk ...

#Siste magasin

BestPractice Nordic

Nr. 1 • mars 2020
1. Årgang
  • Arterosklerotisk sykdom
  • Kreftscreening
  • Depresjon