Individualisert behandling ved lungecancer

ESMO 2018 | Onkologi /hematologi | Best Practice Nordic | 1. Nov 2018 kl. 11:10 |

I flere interessante studier på NSCLC som ble der fremlagt under ESMO,  pekes det mot en mer individualisert behandling av lungecancer. I denne MEDtalk gir Åslaug Helland, overlege, dr.med., Avdeling for kreftbehandling, Oslo Universitetssykehus, Radiumhospitalet og professor ved Universitet i Oslo sin faglige vurdering av hvordan de nye data kan brukes i den daglige klinikk. ...

Norsk studie på prostatacancer innfridde ikke

ESMO 2018 | Onkologi /hematologi | Best Practice Nordic | 30. okt 2018 kl. 10:26 |

I denne MEDtalk forteller Jan Oldenburg om de store norske forventinger som var på studien av Radium-223 stråling etter abiratonbehandling til pasienter med kastrationsresistent prostatacancer. Desværre var resultatenre negative. Selvom resultaterne var negative, så mener Jan Oldenburg, likevel at det er mye å lære av ...

Strålebehandling av primærtumoren hos pasienter med metastaser har hittil ikke vært benyttet ut fra den antakelse at det ikke nytter å strålebehandle primærtumoren når det allerede er metastasering. Positive resulater presentert ved ESMO kan imidlertid utfordre denne antakelsen, men kan også være utfordrende i forhold til strålekapasiteten, forteller Jan Oldenburg, overlege, ph.d., Kreftavdelingen, Akershus Universitetssykehus ...

Måling av PSA-verdien har medført at en lang rekke pasienter med prostatacancer i dag diagnostiseres og behandles hurtigere. Noen undersøkelser har vist at screening for prostatacancer med PSA-test også kan redusere mortaliteten. I denne MEDtalk redegjør Jan Oldenburg for, hvordan to millioner PSA-prøver knyttet til enkeltpersoner og data fra Kreftregisteret i Norge kanskje kan gi ...

Det har vært et spennende ESMO 2018 for uro-onkologien. En studie viste at pasienter med metastaserende prostatakreft bør strålebehandles for å øke overlevelsen. Denne studien vil endre den kliniske praksis, ifølge Daniel Heinrich ved OUS. I denne MEDtalk redegjør han kort hvorfor denne studien ikke er det eneste som er klinisk relevant fra årets ESMO. ...

#Siste magasin

BestPractice Nordic

Nr. 1 • mars 2020
1. Årgang
  • Arterosklerotisk sykdom
  • Kreftscreening
  • Depresjon