Eggstokkreft (ovarial cancer; OC), bestående vesentlig (> 90 %) av adenokarsinomer, er den mest dødelige gynekologiske kreftformen. Dette skyldes i stor grad diagnostisering i sent stadium og kjemoterapiresistens. Det sistnevnte kan være tilstede allerede ved diagnosetidspunkt (primær eller intrinsik resistens) eller utvikle seg ved sykdomsprogresjon.1,2 En annen vesentlig faktor som bidrar til vanskeligheten med å ...

ESMO 2017 i Madrid – gastrointestinal cancer

| Morten Brændengen | 6. okt 2017 kl. 3:54 | ,

ESMO 2017, i samarbeid med EACR (European association for Cancer Research), ble en svært vellykket kongress med fokus på klinikk og forskning. Nesten 24 000 deltakere, og blant dem mange nordmenn godt representert. Siste kvelden ble det tradisjonen tro arrangert «Norsk Aften» – og ulike faglige inntrykk og oppdateringer ble referert og diskutert i en ...

Den årlige europeiske kreftkongressen for medisinsk onkologi vokser seg stadig større. Over 20 000 deltagere deltok denne gangen. Det var ikke vanskelig å fylle dagene med relaterte sesjoner som dekket nytt om kreft i øvre GI-tractus, selv om det ikke var noen banebrytende resultater. Taberno et al kunne rapportere at det ikke var noen (signifikant) ...

Myelomatose er den næsthyppigste maligne hæmatologiske sygdom med ca. 300 nydiagnosticerede tilfælde i Danmark årligt. Sygdommen er karakteriseret ved betydelig morbiditet betinget af omfattende skeletsygdom, immundefekt med hyppige infektioner og hos en del af patienterne varierende grad af nyreinsufficiens. I dag vil hovedparten af patienterne respondere på den initiale behandling, og de seneste årtier er ...

På ESMO lørdag 8. oktober var to foredragssale i Bella Centret fyldte til bristepunktet, da resultaterne af to store fase II studier omhandlende immunterapi og blærekræft blev fremlagt. I form af ”late breaking abstracts” forelå resultaterne fra en fase II undersøgelse af nivolumab, som andenlinje behandling, til metastatisk blærekræft efter svigt af cisplatin, samt en ...

På en stor cancerkongres som ESMO 2016 med omkring 20.000 deltagere i København er fokus altid først og fremmest på helt nye behandlinger, der kan revolutionere klinikken. Alle ved, at en videnskabelig international kongres er stedet, hvor man første gang offentliggør de detaljerede data, der belyser effekten af en ny behandling. Dette fokus på nye ...

Mænd med prostatacancer og dissemineret sygdom kommer i hormonbehandling – også kaldet androgen deprivations therapy (ADT) eller androgen suppressionsbehandling. Formålet med denne behandling er at reducere niveauet af androgener og dermed testosteron. Testosteron og dehydro-testosteron (DHT) er de vigtigste androgener i kroppen, og de produceres hovedsagelig i testiklerne, men også i binyrerne. Ved at hæmme ...

På ASCO 2016 blev resultaterne af forsøget ”Firstana” præsenteret.1 Forsøget var et tre-armet randomiseret studie, hvis formål var at sammenligne første linje standard kemoterapi (docetaxel/prednisolon) med den eksperimentelle behandling (cabazitaxel/prednisolon) i to forskellige doser (20 eller 25 mg/m2). Flere danske centre har inkluderet patienter i studiet. Docetaxel og prednisolon har været standardbehandling som førstelinje kemoterapi ...

Prostatacancer på ESMO

| BestPractice | kl. 10:34 | ,

European Society of Medical Oncology kongressen har netop været afholdt i København. Kongressen samlede et deltagerantal i omegnen af 20.000 personer. På prostatacancer området var der flere interessante præsentationer, heraf nogle, der formenlig vil få betydning for den fremtidige  udredning og behandling af det stadigt stigende antal patienter med sygdommen. Tidlig kemoterapi til hormonsensitiv metastatisk ...

På den netop overståede ESMO kongres i København blev der for første gang fremlagt overlevelsesdata for det adjuverende ipilimumab-studie ved melanom som EORTCs melanom gruppe har stået for. Samtidig blev data publiceret i New England Journal of Medicine.1 Data for den progressionsfrie overlevelse er tidligere blevet præsenteret på ASCO i 2014 og publiceret i Lancet ...

#Siste magasin

Lungemedisin

Nr. 32 • juni 2019
9. Årgang
  • Lungekreftscreening
  • Pleuraempyem
  • Alvorlig astma