Pasienter med psoriasisartritt (PsA), behandlet med TNF-α hemmere (TNFi), skal ikke lenger frykte en økt generell risiko for å få kreft. Dette var hovedbudskaet fra professor Lene Dreyer ved Aalborgs Universitetshospital da hun presenterte studien «Incidence of cancer in TNFi treated patients with psoriatic arthritis: a population-based cohort study from 4 Nordic countries» på årets ...

JAK-hemmere er hotte nå

Dermatologi | BestPractice | kl. 9:04 |

På EULAR 2019 møtte BestPractice Nordic professor Tore K. Kvien fra Universitetet i Oslo og Diakonhjemmet Sykehus for en prat om et av konferansens store tema – JAK-hemmere. På konferansen ble nemlig studier av de nye JAK1-hemmerne filgotinib og upadacitinib presentert. De JAK1-spesifikke hemmerne har vist lovende resultater i behandling av pasienter med revmatoid artritt (RA), ...

På EULAR-konferansen 2019 i Madrid presenterte professor Josef S. Smolen fra Medizinische Universität Wien en ny studie av upadacitinib, en ny JAK1-hemmer som kan gis som tablett mot leddgikt. Studien viste at upadacitinib (UPA) kan brukes i monoterapi, og at medikamentet har noen klare fordeler i forhold til det hyppig anvendte immundempende legemiddelet methotrexat.  Målet ...

I en studie lagt frem av Roy Fleschmann (Co-Medical Director, Clinical Professor of Medicine, University of Texas Southwestern Medical Center) under EULAR-konferansen 2019 i Madrid, sammenlignes effekten av JAK-hemmeren upadacitinib med effekten av TNF-alfa-hemmeren adalimumab hos pasienter med leddgikt. Adalimumab er det hittil mest anvendte biologiske legemiddelet innen giktsykdommer, psoriasis og kroniske tarmsykdommer som Crohns ...

JAK-hemmere er hotte nå

Revmatologi | BestPractice | 19. Jun 2019 kl. 1:33 |

På EULAR 2019 møtte BestPractice Nordic professor Tore K. Kvien fra Universitetet i Oslo og Diakonhjemmet Sykehus for en prat om et av konferansens store tema – JAK-hemmere. På konferansen ble nemlig studier av de nye JAK1-hemmerne filgotinib og upadacitinib presentert. De JAK1-spesifikke hemmerne har vist lovende resultater i behandling av pasienter med revmatoid artritt (RA), ...

RA-pasientene har en signifikant forbedring av symptomer allerede etter 24 ukers behandling med upadacitinib. Dette resultatet presenterte professor Mark Genovese fra Stanford under årets EULAR-konferanse.  Resultatene kommer fra den 60 uker lange SELECT-BEYOND-studien «Upadacitinib in Patients with Rheumatoid Arthritis and Inadequate Response or Intolerance to Biological DMARDs: Results at 60 Weeks From the SELECT-BEYOND Study». ...

JAK1-hemmeren filgotinib sørger for signifikant minimering av symptomer hos pasienter med revmatoid artritt (RA). Det viser studiet «Safety and Efficacy of Filgotinib in Active Rheumatoid Arthritis by Prior Biological Dmard Exposure in Patients with Prior Inadequate Response or Intolerance to Biological Dmards (bdmard-ir)», som professor Mark Genovese er førsteforfatter på. Pasienter med moderat til alvorlig ...

Fatigue henger ikke sammen med hvor aktiv RA-pasientenes sykdom er. Det viser en ny studie.  • Essensen i denne studien er at sykdomsaktivitet ikke henger sammen med fatigue, derfor skal fatigue behandles med noe annet enn immundempende medisin, forklarer Hilde Berner Hammer, assisterende overlege på Diakonhjemmet Sykehus. Hun er hovedkvinnen bak studien «Fatigue Levels Predict ...

I studien «Metabolimics in juvenile onset SLE: identifying new biomarkers to predict cardiovascular risk» har en gruppe forskere, deriblant legen George Robinson fra University College London, undersøkt hvorvidt lipoproteinet ApoB:A1 kan være med på å predikere kardiovaskulære sykdommer hos lupuspasienter med tidlig sykdomsdebut (JSLE). Studien viser lovende resultater, da forskerne har funnet at ApoB:A1-ratioen kan ...

Pasienter som har hatt utilstrekkelig respons på DMARDer kan ha stor effekt av behandling med JAK1-hemmeren Upadacitinib. Resultatene kommer fra studien SELECT-NEXT, en 48 ukers fortsettelse av en 12 ukers RCT publisert i The Lancet i fjor.  • Vi så gode resultater allerede etter 12 uker, og forlengelsen av studien har i høy grad oppretthildt ...

#Siste magasin

Fastleger

Nr. 32 • oktober 2019
9. Årgang
  • Lavkarbokosthold
  • Diabetes type 2
  • Pasientperspektiver