Angiopoietin-liknende (ANGPTL) proteiner er betegnelsen på en familie av glykoproteiner som har fått navn etter deres strukturelle likhet med angiopoietiner. ANGPTL-proteiner spiller viktige roller i regulering av fysiologiske prosesser, og da særlig av lipid- og glukosemetabolisme.1 I likhet med flere av de andre ANGPTL-proteinene er ANGPTL-4 en endokrin faktor som regulerer plasmanivåer av lipoproteiner ved ...

Nyere data viser at omtrent 38 prosent av verdens befolkning er fete eller overvektige, og over 400 millioner voksne har en kroppsmasseindeks (KMI) over 30 kg/m2.1,2 Fedme er en velkjent årsak til komorbiditet som for eksempel hjerte- og karsykdom, diabetes, hypertensjon og metabolsk syndrom. Videre er fedme også forbundet med en økt risiko for komplikasjoner ...

Tarmhormonet peptid YY3-36 (PYY3-36) spiller en viktig rolle i reguleringen av appetitt og energiforbrenning, og kan dermed ha en essensiell effekt på overvekt og fedme.1 Peptid tyrosin-tyrosin (PYY1-36) produseres i endokrine L-celler i tynn- og tykktarmen, og aktiveres av enzym dipeptidylpeptidase-4 til en mer bioaktiv form PYY3-36.2 Hormonets konsentrasjon stiger omtrent 15 minutter etter måltidet ...

Overvekt og fedme hos barn og unge er et helseproblem verden over,1 også i Norge.2 Helsedirektoratet utgav i 2010 nasjonale, faglige retningslinjer for primærhelsetjenesten om forebygging, utredning og behandling av overvekt og fedme hos barn og unge.3 Disse retningslinjene henvender seg til alle faggrupper som er involvert i utredning, forebygging og behandling av overvekt og ...

Hvorfor blir nattarbeidere overvektige?

Diabetes / Hjerte-Kar | Fastleger | Andrea Rørvik Marti | 10. Mar 2017 kl. 12:11 |

Skift- og nattarbeid er assosiert med overvekt og fedme. Denne typen arbeidsordning er også forbundet med en lang rekke andre metabolske konsekvenser. Paradoksalt nok viser studier at skift- og nattarbeidere ikke spiser mer enn vanlige dagarbeidere. Hvorfor blir de likevel overvektige? Ved Universitetet i Bergen setter vi rotter i arbeid for å bidra til å ...

Overvekt og fedme er en av vår tids store folkehelseutfordringer og assosieres med en rekke medisinske følgetilstander. Selv om en økt risiko for sykdom også er tilstede blant barn og unge med overvekt og fedme, er det først og fremst de psykososiale problemstillingene som utgjør den umiddelbare helseutfordringen. Kunnskap om en helserelatert livskvalitet hos barn ...

Fedme, lungefunksjon og søvnapné

Fastleger | Lungemedisin | Anne-Marie Gabrielsen | 14. des 2016 kl. 10:53 | ,,

Overvekt og fedme klassifiseres i henhold kroppsmasseindeksen [KMI, definert som vekt (kg) delt på kvadratet av høyden (m)]. Overvekt defineres som KMI over 25 kg/m2. Fedme klassifiseres videre som fedme grad 1 (KMI 30,0-34,9 kg/m2), fedme grad 2 (KMI 35,0-39,9 kg/m2) og fedme grad 3 (KMI over 40 kg/m2). Sykelig fedme defineres som KMI over ...

#Siste magasin

Fastleger

Nr. 32 • oktober 2019
9. Årgang
  • Lavkarbokosthold
  • Diabetes type 2
  • Pasientperspektiver