Sammensatt treningsprogram for pasienter med fibromyalgi

Revmatologi | Therese Kristine Dalsbø | 23. Sep 2019 kl. 2:58 |

Fibromyalgi er et smertesyndrom.1 Pasienter kan oppleve langvarige utbredte smerter som kommer og går, og smertene kan kjennes i ulike deler av kroppen. I tillegg opptrer ofte en rekke andre symptomer som stivhet, utmattelse, søvnproblemer eller konsentrasjonsvansker. Symptomene kan variere i intensitet og forverres av stress.  Forekomsten av fibromyalgi er anslått til å være under ...

Nytt rehabiliteringstilbud til pasienter med fibromyalgi

Revmatologi | Anne Marit Mengshoel | 11. Jun 2019 kl. 1:14 |

Intervjuer med kvinner som er blitt friske av fibromyalgi (FM) har lært artikkelforfatter mye om personlige tilfriskningsprosesser. Gjennom møysommelig prøving og feiling har tidligere pasientene på egenhånd lært seg hva slags liv de tåler å leve og klart å bygge opp igjen meningsfulle liv.  I løpet av prosessen har de blitt symptomfrie.1-5 De har verken ...

Fibromyalgi (FM) er en omdiskutert diagnose innen revmatologi og i medisin generelt, så vel som i samfunnet forøvrig. En av grunnene til det er at smerte, tretthet og de mange andre symptomene pasientene har ikke kan bekreftes ved funn på objektive tester, som blodprøver og røntgen. Innen biomedisin settes en diagnose ut fra definerte kriterier ...

Smerte har siden 1994 blitt definert som en sensorisk og emosjonell opplevelse,1 mens det fortsatt er uenighet om hvordan kroniske, utbredte smerter (chronic widespread pain) og fibromyalgi skal forstås og defineres.2,3 Den tidligere antakelsen om at det kliniske bildet ved fibromyalgi skyldes strukturelle og patologiske avvik i det perifere muskelapparatet er erstattet med teorier om ...

Av Karin Øien Forseth, Overlege dr. med. Revmatologisk avdeling, Rikshospitalet, Oslo Universitets Sykehus Fibromyalgi (FM) er en hyppig forekommende heterogen tilstand som foruten kronisk smerte i muskulatur og benvev omfatter uttalt tretthet og stivhet (spesielt om morgenen), dårlig søvnkvalitet, samt en rekke andre uspesifikke symptomer.1 I motsetning til de fleste andre ikke-nosiseptive smertetilstander finnes internasjonalt ...

#Siste magasin

Fastleger

Nr. 32 • oktober 2019
9. Årgang
  • Lavkarbokosthold
  • Diabetes type 2
  • Pasientperspektiver