Av Tor Ole Klemsdal, seksjonsleder, Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggendemedisin, seksjon for preventiv kardiologi, Medisinsk klinikk, OUS, Ullevål    Optimal sekundærprofylakse hos en pasient med koronarsykdom vil måtte innebære livstilsoptimering, medikamentoptimalisering og rask diagnostisering og håndtering av mistenkt residiv eller komplikasjoner. For å få til dette må man sørge for et godt samarbeid ...

#Siste magasin

Fastleger

Nr. 32 • oktober 2019
9. Årgang
  • Lavkarbokosthold
  • Diabetes type 2
  • Pasientperspektiver