Hvert år er 1 av 2 500 barn født i Norge med alvorlig føtal/neonatal alloimmun trombocytopeni (FNAIT) – en alvorlig trombocytopeni som følge av at mor har dannet antistoffer mot fosterets blodplater. Klinisk kan dette arte seg som intrakraniell blødning hos fosteret under svangerskapet eller hos den nyfødte. Slik blødning forekommer hos omtrent 1 av ...

#Siste magasin

Lungemedisin

Nr. 32 • juni 2019
9. Årgang
  • Lungekreftscreening
  • Pleuraempyem
  • Alvorlig astma