Økende levealder i befolkningen fører til at de fleste leger uansett spesialitet utreder, behandler og følger opp et økende antall eldre pasienter. Definisjonen av hvem som er eldre varierer, men det vanligste er å bruke 70 år som cut-off. Alder er den viktigste risikofaktoren for å få kreft, og siden dødeligheten av hjertesykdom og andre ...

#Siste magasin

Lungemedisin

Nr. 32 • juni 2019
9. Årgang
  • Lungekreftscreening
  • Pleuraempyem
  • Alvorlig astma