Økende levealder i befolkningen fører til at de fleste leger uansett spesialitet utreder, behandler og følger opp et økende antall eldre pasienter. Definisjonen av hvem som er eldre varierer, men det vanligste er å bruke 70 år som cut-off. Alder er den viktigste risikofaktoren for å få kreft, og siden dødeligheten av hjertesykdom og andre ...

#Siste magasin

Diabetes / hjerte-karsykdommer

Nr. 23 • jun 2017
7. årgang
  • Kolesterolsenkende behandling
  • Diabetes
  • Overvekt hos barn og unge