Utfordringer med økt tilgjenge­lighet av genomiske data

| Heidi Beate Bentzen | 5. Mar 2019 kl. 3:54 |

Genomsekvensering benyttes stadig oftere for ytterligere persontilpasning av forebygging, diagnostikk og behandling, blant annet innen kreftmedisinen. Det Horizon 2020-finansierte europeiske forskernettverket COST Action CHIP ME arbeidet blant annet med juridiske og etiske aspekter ved genomikk. Artikkelen «The challenges of the expanded availability of genomic information: an agenda-setting paper» oppsummerer hovedutfordringene forskernettverket identifiserte med den økte ...

#Siste magasin

Diabetes / hjerte-karsykdommer

Nr. 30 • mars 2019
9. Årgang
  • Akutt koronarsykdom
  • Diabetes fotsår
  • Type 2-diabetes