Genomsekvensering benyttes stadig oftere for ytterligere persontilpasning av forebygging, diagnostikk og behandling, blant annet innen kreftmedisinen. Det Horizon 2020-finansierte europeiske forskernettverket COST Action CHIP ME arbeidet blant annet med juridiske og etiske aspekter ved genomikk. Artikkelen «The challenges of the expanded availability of genomic information: an agenda-setting paper» oppsummerer hovedutfordringene forskernettverket identifiserte med den økte ...

#Siste magasin

Diabetes / hjerte-karsykdommer

Nr. 23 • jun 2017
7. årgang
  • Kolesterolsenkende behandling
  • Diabetes
  • Overvekt hos barn og unge