Denne artikkelen oppsummerer en studie om skolefungering og helse hos unge utsatt for terrorangrepet på Utøya 22. juli 2011. Originalartikkelen er skrevet sammen med Jon Håkon Schulz og Grete Dyb.1  Terrorangrep og skoleskytinger rammer ofte ungdom og unge voksne. I overgangsfasen fra ungdom til voksen kan reaksjoner på slike traumatiske hendelser forstyrre psykososial utvikling og ...

#Siste magasin

FASTLEGER

Nr. 1 • desember 2019
1. Årgang
  • Venøs tromboembolisme ved kreft
  • Type 2-diabetes
  • Hepatitt E-virus