Årsaken er at behandlingskriteriene som er utarbeidet av Verdens helseorganisasjon (WHO) ikke er tilpasset afrikanske pasienter, viser en ny norsk-etiopisk studie. Omtrent 60 millioner mennesker i Afrika sør for Sahara lever med kronisk hepatitt B (KHB). Ubehandlet vil anslagsvis 20 % av disse dø av infeksjonen, først og fremst på grunn av senkomplikasjoner som skrumplever, ...

En ung kvinne meldte seg som blodgiver, og det ble tatt blodprøve til rutinemessig infeksjonsserologisk utredning. Det ble påvist hepatitt B virus (HBV) overflateantigen (HBsAg), mens alle andre prøver var negative. I den videre utredningen kom det frem opplysninger om at kvinnen to dager før blodprøvetakingen hadde fått første dose med Engerix-B som vaksinasjon mot ...

Viral hepatitt tar nå flere liv enn hiv/aids. Likevel er hepatitt-behandling lite tilgjengelig i fattige land. Kan hepatitt B behandles enkelt, effektivt og rimelig i Afrika? Kronisk hepatitt B (KHB) er et stort helseproblem globalt. Verdens Helseorganisasjon (WHO) anslår at 257 millioner har kronisk infeksjon med hepatitt B-virus og 887 000 dør hvert år av ...

Infeksjon med hepatitt B-virus er et stort helseproblem globalt. Verdens helseorganisasjon (WHO) anslår at 240 millioner har kronisk hepatitt B (KHB) og 686.000 dør hvert år av komplikasjoner til KHB, det vil si cirrhose eller leverkreft.1  Internasjonale retningslinjer anbefaler å starte antiviral behandling hos pasienter med høy virusmengde i plasma og samtidig tegn til signifikant ...

#Siste magasin

BestPractice Nordic

Nr. 1 • mars 2020
1. Årgang
  • Arterosklerotisk sykdom
  • Kreftscreening
  • Depresjon