Rapport fra INHSU 2018

| Håvard Midgard, | 8. Nov 2018 kl. 10:27 |

7th International Symposium on Hepatitis Care in Substance Users (INHSU 2018) ble arrangert 19.-21. september i Cascais, Portugal. INHSU er en internasjonal non-profit medlemsorganisasjon dedikert til vitenskapelig kunnskapsformidling, tverrfaglig kunnskapstranslasjon og politisk arbeid relatert til forebygging og behandling av HCV-infeksjon hos rusmiddelbrukere. Målgruppen er helsepersonell, forskere, brukerrepresentanter og politiske ledere. Siden oppstarten i 2009 har ...

Hepatitt C – nytt fra EASL 2014

| BestPractice | 25. Jul 2016 kl. 11:08 | ,

Av Arne Eskesen, overlege, Akershus universitetssykehus Olav Dalgaard, overlege, ph.d., Akershus universitetssykehus   I disse dager er vi midt i et paradigmeskifte når det gjelder behandling av hepatitt C, med en gradvis overgang til helt interferon-fri (IFN-fri) behandling. På den 49. europeiske leverkongres i London i april i år ble det presentert hele syv IFN-fri ...

Av Håvard Midgard, stipendiat, lege, Akershus Universitetssykehus og Gastromedisinsk avdeling, Oslo Universitetssykehus I løpet av det siste tiåret er transient elastografi (TE) etablert som standardmetoden for non-invasiv diagnostikk av leverfibrose og risikostratifisering ved kronisk hepatitt C (HCV). Ved inngangen til den intereronfrie æra er metoden høyaktuell, og kan være nøkkelen til å sikre adekvat diagnostikk, ...

Av Ola Weiland, professor, Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Stockholm Ved EASL-møtet i Wien 2015 ble det presentert nye ”real life”-data om IFN-fri behandling ved alvorlig kronisk hepatitt C. Data fra BMS CUP-programmet ble presentert i en ”Late Breaker poster”, forfattet av Weizel et al.1, der kombinasjonen sofosbuvir (Sovaldi®) og daklatasvir (Daclinza®) pluss/minus ribavirin var ...

Av Magnhild Gangsøy Kristiansen, avdelingsoverlege, ph.d., spesialist i fordøyelsessykdommer, førsteamanuensis, Gastromedisinsk avdeling, Medisinsk klinikk, Nordlandssykehuset Bodø, Institutt for Klinisk Medisin (IKM), Universitetet i Tromsø Hepatitt C-sykdom er en kronisk virusinfeksjon med hepatitt C virus (HCV), et RNA-virus.1 Sykdommen smitter via injiserende stoffmisbruk i cirka 70–80% i industrialiserte land.2-4 Transfusjonsrelatert smitte forekommer ofte i utviklingsland.4 HCV-prevalens ...

Av Øistein Kristensen, overlege, spes psykiatri og rusmedisin, seniorforsker, Avdeling for rus og avhengighetsbehandling, Sørlandet sykehus HF Adrian R. Pasareanu, overlege, spes psykiatri, ph.d.-stipendiat, Avdeling for rus og avhengighetsbehandling, Sørlandet sykehus HF Randi Eikeland, ph.d., overlege, spes nevrologi, leder av Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer, Sørlandet sykehus HF Lyme-borreliose er en flåttbåren infeksjon forårsaket av ...

Av Alex Lund Laursen, overlege, klinisk lektor, ph.d., dr. med., DTM&H, Infektionsmedicinsk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Skejby Behandling av kronisk hepatitt C har gjennomgått en revolusjonerende forbedring gjennom det seneste halvannet år med introduksjonen av direktevirkende antivirale midler  (DAA), som er beskrevet i en tidligere utgave av BestPractice Infektionsmedicin. På den siste  leverkongress AASLD i San ...

Av Bente Magny Bergersen, overlege, dr.med, seksjonsleder, Infeksjonsmedisinsk poliklinikk, Oslo universitetsklinikk Ullevål Infeksjonsmiljøet i Norge har i årevis vært fortvilet over den norske Bioteknologiloven. Par som ønsket inseminasjon for å hindre smitteoverføring kunne ikke få det utført i Norge på grunn av et restriktivt lovverk. Først 1. juli 2013 trådte et nytt ledd § 2-3 ...

Av Olav Dalgaard, professor, dr.med., Infeksjonsmedisinsk avdeling, Akershus Universitetssykehus    Med nye direktevirkende antivirale legemidler mot hepatitt C åpnes muligheten for at insidens og prevalens av hepatitt C kan reduseres betydelig både nasjonalt og globalt. Verdens Helseorganisasjon har estimert at 130 millioner mennesker har hepatitt C og at viruset er medvirkende årsak til en halv ...

Av Alex Lund Laursen, overlege, ph.d., dr.med., Infektionsmedicinsk Avdeling, Aarhus Universitetshospital AASLD-kongressen 2014 bekreftet og utdypet de positive tendenser i hepatitt C-behandling som er rapportert fra EASL og forrige års AASLD kongress. Et av de største problemene innenfor området er at en meget stor andel av de hepatitt C-smittede ikke er diagnostisert. Dette problemet varierer ...

#Siste magasin

Diabetes / hjerte-karsykdommer

Nr. 31 • juni 2019
9. Årgang
  • Familiær hyperkolesterolemi
  • Type 2-diabetes
  • Aortastenose