Rapport fra INHSU 2018

Infeksjon/Vaksinasjon | Håvard Midgard, | 8. Nov 2018 kl. 10:27 |

7th International Symposium on Hepatitis Care in Substance Users (INHSU 2018) ble arrangert 19.-21. september i Cascais, Portugal. INHSU er en internasjonal non-profit medlemsorganisasjon dedikert til vitenskapelig kunnskapsformidling, tverrfaglig kunnskapstranslasjon og politisk arbeid relatert til forebygging og behandling av HCV-infeksjon hos rusmiddelbrukere. Målgruppen er helsepersonell, forskere, brukerrepresentanter og politiske ledere. Siden oppstarten i 2009 har ...

Av Arne Eskesen, overlege, Akershus universitetssykehus Olav Dalgaard, overlege, ph.d., Akershus universitetssykehus   I disse dager er vi midt i et paradigmeskifte når det gjelder behandling av hepatitt C, med en gradvis overgang til helt interferon-fri (IFN-fri) behandling. På den 49. europeiske leverkongres i London i april i år ble det presentert hele syv IFN-fri ...

Av Alex Lund Laursen, overlege, klinisk lektor, ph.d., dr. med., DTM&H, Infektionsmedicinsk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Skejby Behandling av kronisk hepatitt C har gjennomgått en revolusjonerende forbedring gjennom det seneste halvannet år med introduksjonen av direktevirkende antivirale midler  (DAA), som er beskrevet i en tidligere utgave av BestPractice Infektionsmedicin. På den siste  leverkongress AASLD i San ...

Av Bente Magny Bergersen, overlege, dr.med, seksjonsleder, Infeksjonsmedisinsk poliklinikk, Oslo universitetsklinikk Ullevål Infeksjonsmiljøet i Norge har i årevis vært fortvilet over den norske Bioteknologiloven. Par som ønsket inseminasjon for å hindre smitteoverføring kunne ikke få det utført i Norge på grunn av et restriktivt lovverk. Først 1. juli 2013 trådte et nytt ledd § 2-3 ...

Av Olav Dalgaard, professor, dr.med., Infeksjonsmedisinsk avdeling, Akershus Universitetssykehus    Med nye direktevirkende antivirale legemidler mot hepatitt C åpnes muligheten for at insidens og prevalens av hepatitt C kan reduseres betydelig både nasjonalt og globalt. Verdens Helseorganisasjon har estimert at 130 millioner mennesker har hepatitt C og at viruset er medvirkende årsak til en halv ...

Av Alex Lund Laursen, overlege, ph.d., dr.med., Infektionsmedicinsk Avdeling, Aarhus Universitetshospital AASLD-kongressen 2014 bekreftet og utdypet de positive tendenser i hepatitt C-behandling som er rapportert fra EASL og forrige års AASLD kongress. Et av de største problemene innenfor området er at en meget stor andel av de hepatitt C-smittede ikke er diagnostisert. Dette problemet varierer ...

Av Tore J. Gutteberg, overlege, professor, UNN & UiT, Tromsø Mellom 2-3% av verdens befolkning har hepatitt C-virus, og i Norge er det mellom 0,5-1%. De fleste som får sykdommen vet ikke at de har hepatitt C-virus (HCV)-infeksjon. I USA har litt i overkant av 1% HCV-infeksjon, og 75% av de smittede vet ikke at ...

Av Knut B. Kielland, lege, ph.d.-stipendiat, Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse, Sykehuset Innlandet HF og Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF), Medisinsk fakultet, Universitet i Oslo   Den største gruppen HCV-smittede i Skandinavia er tidligere eller nåværende stoffmisbrukere. Mye er kjent omkring naturlig forløp av hepatitt C, men det finnes få longitudinale ...

Av Håvard Midgard, stipendiat, lege, Akershus Universitetssykehus og Gastromedisinsk avdeling, Oslo Universitetssykehus I løpet av det siste tiåret er transient elastografi (TE) etablert som standardmetoden for non-invasiv diagnostikk av leverfibrose og risikostratifisering ved kronisk hepatitt C (HCV). Ved inngangen til den intereronfrie æra er metoden høyaktuell, og kan være nøkkelen til å sikre adekvat diagnostikk, ...

Av Ola Weiland, professor, Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Stockholm Ved EASL-møtet i Wien 2015 ble det presentert nye ”real life”-data om IFN-fri behandling ved alvorlig kronisk hepatitt C. Data fra BMS CUP-programmet ble presentert i en ”Late Breaker poster”, forfattet av Weizel et al.1, der kombinasjonen sofosbuvir (Sovaldi®) og daklatasvir (Daclinza®) pluss/minus ribavirin var ...

#Siste magasin

Diabetes / hjerte-karsykdommer

Nr. 23 • jun 2017
7. årgang
  • Kolesterolsenkende behandling
  • Diabetes
  • Overvekt hos barn og unge