Hidradenitis suppurativa (HS) er en kronisk, inflammatorisk hudsykdom som debuterer etter puberteten og er karakterisert ved smertefulle dype follikulære noduli, abscesser, fistler og arrdannelse, hovedsakelig i intertriginøse områder.1,2 Komorbiditet av hidradenitis suppurativa inkluderer redusert livskvalitet, metabolisk syndrom, Crohn, depresjon og tilbaketrukket sosialt liv.3,4  Mange HS-pasienter faller tidlig ut av arbeidslivet.1 En publisert studie fra Nord-Norge ...

Hidradenitis suppurativa (HS) er en kronisk, inflammatorisk hudsykdom som starter i terminale håfollikler.1 Sykdommen debuterer etter puberteten og er karakterisert ved smertefulle dype follikulære noduli og abscesser hovedsakelig i intertriginøse områder.2 Smertefulle og skjemmende fistler, illeluktende puss-sekresjon og arrdannelse er vanlige komplikasjoner.3 En nylig publisert studie fra Nord-Norge viser at 1,7 % av befolkningen kan ...

#Siste magasin

BestPractice Nordic

Nr. 1 • mars 2020
1. Årgang
  • Arterosklerotisk sykdom
  • Kreftscreening
  • Depresjon