This COVID-19 perspective was produced by Professor Jens D. Lundgren – one of the world’s leading infectious disease specialists. Jens. D. Lundgren is currently leading a clinical trial of investigational vaccine designed to protect against COVID-19. Jens D. Lundgren is also the founder and member of the steering committee of the HIV in Europe Initiative ...

Hiv-selvtesting (HIVST) gir oss bedre mulighet til oppnå UNAIDS 90-90-90-mål om at 90 % av alle hiv-positive skal være diagnostisert innen 2020 (og at 90 % av disse skal være på behandling, og at 90 % av disse skal ha oppnådd veksthemning). Det er vanskelig å finne frem til par, og vanlig hiv-testing kan marginalisere ...

Intervju med Terje Hoel Når det gjelder oppfølging og behandling av hiv-positive og hvilke vaksiner som de bør få, så har det skjedd en god del forandringer siden aids-epidemiens begynnelse på åttitallet. Da anbefalte viat det skulle bli gitt pneumokokkvaksine til alle hiv-smittede, og som de nå får gratis på blå resept.  Ved Oslo Helseråd  ...

Hiv-testing utenfor helsevesenet

Infeksjon/Vaksinasjon | Vegar Bjørnhagen | 18. des 2017 kl. 9:52 |

Testing er et av de viktigste virkemidlene i det hivforebyggende arbeidet. Likevel viser representative undersøkelser at kun mellom 15 til 35 % av menn som har sex med menn (MSM) tester seg for hiv årlig, og at ikke flere enn 50 til 60 % har testet seg for hiv noensinne.1-5 Et så lavt testenivå innebærer ...

Hivtesting og behandling i lavinntektsland har gjennomgått mange endringer siden det ble tilgjengelig for rundt 15 år siden. Det har vært mye fokus på gravide kvinner i de forskjellige retningslinjene, og det som kalles forebyggingen av mor-til-barn smitte av hiv-1 (‘prevention of mother-to-child transmission of HIV-1’, PMTCT). Endringene gjelder særlig tre områder: • Hvor og ...

Langtidsprognose for personer med hiv

Infeksjon/Vaksinasjon | Nicolai Lohse | 16. Nov 2016 kl. 3:09 | ,

Hiv har kun været kendt i godt og vel 30 år, men de globale konsekvenser af hiv-infektionen er enorme. Aldrig tidligere i historien har en enkelt infektionssygdom i den grad været i stand til at skabe en lignende opmærksomhed og mobilisere økonomiske og menneskelige ressourcer blandt politikere, menneskerettigheds-forkæmpere, globale og lokale græsrodsorganisationer, supranationale samarbejdsfora, forskere, ...

Av Jens Lundgren Behandling av allerede hiv-positiv person med medisin som hemmer hiv-replikasjon er effektivt for å forhindre hiv-relatert sykdom, akkurat som behandlingen markant reduserer risikoen for videre smitte. Flere og flere hiv-positive personer får denne behandlingen. Til tross for dette er det fortsatt ikke entydige tegn på at smitterisikoen i for eksempel det mannlige ...

Av Bente Magny Bergersen, overlege, dr.med, seksjonsleder, Infeksjonsmedisinsk poliklinikk, Oslo universitetsklinikk Ullevål Infeksjonsmiljøet i Norge har i årevis vært fortvilet over den norske Bioteknologiloven. Par som ønsket inseminasjon for å hindre smitteoverføring kunne ikke få det utført i Norge på grunn av et restriktivt lovverk. Først 1. juli 2013 trådte et nytt ledd § 2-3 ...

Av Marius Trøseid, lege, ph.d., Infeksjonsmedisinsk avdeling, Ullevål, K.G. Jebsen Inflammation Research Center, Oslo universitetssykehus Parallelt med at antiretroviral terapi (ART) har forvandlet HIV til en kronisk sykdom, har forekomsten av andre kroniske sykdommer som hjerte- og karsykdom, malignitet, lever og nyresykdom økt i HIV-populasjonen. Eksempelvis er den relative risikoen for hjerteinfarkt omtrent doblet. Selv ...

#Siste magasin

BestPractice Nordic

Nr. 1 • mars 2020
1. Årgang
  • Arterosklerotisk sykdom
  • Kreftscreening
  • Depresjon