Det har lenge vært antatt at lav kroppstemperatur bidrar til å begrense størrelsen på akutte hjerneinfarkt. Flere studier har rapportert at prognosen er bedre hos hjerneinfarktpasienter med lav kroppstemperatur de første 24 timene etter symptomstart.1 Det antas at lav kroppstemperatur er nevroprotektiv, og dyremodeller støtter dette. Hjerneinfarkt kan inndeles i en hyperakutt og en akutt ...

#Siste magasin

FASTLEGER

Nr. 1 • desember 2019
1. Årgang
  • Venøs tromboembolisme ved kreft
  • Type 2-diabetes
  • Hepatitt E-virus